Thông báo: Chương trình lễ thánh Giuse – bảo trợ hội Gia Trưởng

CHƯƠNG TRÌNH

Trọng kính:  Đức cha Giáo phận Bắc Ninh, quý cha, quý tu sĩ nam nữ  và anh chị em

Hằng năm, Hội Giuse Giáo phận Bắc Ninh tổ chức Lễ Trọng Mừng Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria – Bảo Trợ Hội Giuse Giáo phận Bắc Ninh. Năm nay, Ban phục vụ hội Giuse Giáo phận đã cùng thống nhấ chương trình ngày lễ:

+ Địa điểm: Lễ trường – Sảnh Trung tâm mục vụ giáo phận.

+ Thời gian: Thứ Tư, ngày 21-03-2018

07g00:    Ghi danh

08g00:    Tập trung trong nhà thờ

09g00:  Đức cha chủ tọa

            – Trưởng Ban phục vụ Giuse Giáo phận báo cáo tổng quát chung

            – Đại diện mỗi hạt trình bày một ý kiến tổng quát (trong 5 phút)

         – Ý kiến tham luận (1-3 ý kiến của ban cựu + đề xuất…)

            – Đức cha huấn từ

10g05:    Giải lao

10g15:    Rước kiệu Thánh Giuse + Đoàn lễ nghi từ cung thánh nhà thờ ra lễ đài

            Trung tâm mục vụ

10g30:    – Thánh lễ đồng tế

            – Sau Lời nguyện hiệp lễ: Trưởng ban chúc mừng, cám ơn

            – Cuối thánh lễ Đức cha ban phép lành với ơn toàn xá (cộng đoàn

               hướng về nhà thờ đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin kính) – nhận phép

               lành

11g45: – Kính xin Đức cha dùng cơm chung với ban phục vụ Giuse giáo phận,

              giáo hạt, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và quý khách tại nhà ăn Trung tâm

               mục vụ

            – Kết thúc

Lm. Fx Nguyễn Văn Huân

Phụ trách