Thông báo của Toà Tổng giám mục Sài Gòn – TP.HCM về Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Toà Tổng Giám mục Sài Gòn – TP.HCM

Theo: WHĐ

Tin liên quan