Thông báo Dâng hoa tháng Thánh Tâm 2024

Được sự đồng ý của Đức cha Giu-se, Ban Thánh nhạc Giáo phận Bắc Ninh đề nghị thử nghiệm BỘ DÂNG HOA THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU. Các đoàn hoa và các hội đoàn trong Giáo phận có thể sử dụng bộ dâng hoa này trong dịp dâng hoa tháng Sáu, hoặc bất cứ dịp nào thuận tiện.

 

Giáo Phận Bắc Ninh

Ban Thánh Nhạc

THÔNG BÁO DÂNG HOA THÁNG THÁNH TÂM

Trọng kính Đức cha Giu-se,

Kính thưa Cha Tổng Đại diện, Quý cha, Quý Thầy Phó tế, Quý Tu sĩ nam nữ, 

Kính thưa mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận,

Được sự đồng ý của Đức cha Giu-se, Ban Thánh nhạc Giáo phận Bắc Ninh đề nghị thử nghiệm BỘ DÂNG HOA THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU. Các đoàn hoa và các hội đoàn trong Giáo phận có thể sử dụng bộ dâng hoa này trong dịp dâng hoa tháng Sáu, hoặc bất cứ dịp nào thuận tiện. Bộ dâng hoa này gồm 3 bài. Bài 1-Giáo đầu (trích: Bản dâng hoa Quan họ cổ của Giáo phận). Bài 2-Tiến dâng Chúa (Đức cha Đa-minh Đinh Huy Quảng). Bài 3-Đội ơn (Trích: Bản dâng hoa Quan họ cổ của Giáo phận). Đề nghị quý cha cho sử dụng thử nghiệm trong các Giáo xứ mà mình đang phục vụ. Đồng thời, chúng con xin quý cha và mọi thành phần dân Chúa góp ý cho Bản dâng hoa này được hoàn thiện hơn.

Bản dâng hoa Thánh Tâm cổ theo làn điệu Quan họ Bắc Ninh của Giáo phận đã bị thất lạc từ lâu. Bản dâng hoa này gồm có 5 bài: 1-Giáo đầu, 2-Dâng năm sắc hoa, 3-Bảy lời Thánh Tâm hứa, 4-Cảm tạ và cầu xin, 5-Đội ơn. Chúng con may mắn đã sưu tầm lại được. Vì thế, chúng con xin được trích hai bài (Giáo đầu và Đội ơn) vào bộ dâng hoa Thánh Tâm Chúa Giê-su của Giáo phận. Tuy nhiên, trong bài ‘Giáo đầu’, có trổ đầu tiên, lời viết rất cổ và khó hiểu. Chúng con đã tham khảo các chuyên viên, và xin được giải thích như sau:

Lời hát cổ: Nam Thiên cảnh liên phong tống sản khắp mọi loài đâu chẳng văn hương. Gió nhân từ quạt thốc lòng thương khỏi bức tức du dương mát mẻ.

Giải thích: Cảnh nước Nam tạo ra dồi dào sản vật đâu đâu cũng có sẵn từ vẻ đẹp của quê hương. Gió nhân từ quạt thốc lòng thương xót, giúp tránh khỏi bức xúc, tức tối khiến lòng được du dương mát mẻ.

Sau cùng, chúng con kính chúc Đức cha, Quý cha, Quý thầy Phó tế, và mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận kín múc được nhiều ơn lành từ Thánh Tâm Chúa Giê-su. 

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2024

TRƯỞNG BAN THÁNH NHẠC 

Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Bùi Quang Thuận

 

Tải file PDF

Dâng Hoa Trái Tim (Làn điệu Quan Họ Bắc Ninh)

 

  1. GIÁO ĐẦU

Hy Nam Thiên cảnh liên phong tống sản khắp i hy mọi loài đâu chẳng i hy văn hương. Gió nhân từ quạt thốc i hy i hy i lòng thương khỏi bức tức ưm hưm i hy i hy i khỏi bức tức du dương i hy i hy mát mẻ hy i hy hy i hy.

Hy Chúa dủ thương rộng ban Thánh Thể nên i hy của nuôi mọi kẻ i hy khách đày. Biết bao người lỗi phạm i hy i hy i hằng ngày. Trái Tim Chúa ưm hưm i hy i hy i Trái Tim Chúa đắng cay i hy i hy than thở hy i hy hy i hy.

Lạy ơn Thiên Chúa hy hy hy i hy i hy hy hy i hy i hy i hy Ngôi Cha. Đoái thương con cháu hy a Eva Adong hy i hy hy i hy. Sai con xuống thế hy hy hy i hy i hy hy hy i hy i hy i hy làm gương. Việc lành phúc đức hy a dẫn đàng thiên thai hy i hy hy i hy.

Lạy ơn Thiên Chúa hy hy hy i hy i hy hy hy i hy i hy i hy Ngôi Hai liều mình xuống thế hy a cứu loài con ngây hy i hy hy i hy. Trái tim mở cách hy hy hy i hy i hy hy hy i hy i hy i hy nhân thay Hứa cho hồn xác hy a dư đầy phúc ân hy i hy hy i hy.

Lạy ơn Thiên Chúa hy hy hy i hy i hy hy hy i hy i hy i hy Thánh Thần Dựng nên tâm thánh hy a trí nhân con người hy i hy hy i hy. Là lò lửa mến hy hy hy i hy i hy hy hy i hy i hy i hy Chúa Trời Đốt tan tội lỗi hy a mọi loài yêu đương hy i hy hy i hy.

Lạy ơn rất Thánh i hy Nữ Vương động a lòng động lòng yêu dấu hy i hy hy i hy i hy i hy hy một a dường như con hy hy hy hy i hy. Trái tim kết hợp i hy sắt son đêm a ngày đêm ngày lo cứu hy i hy hy i hy i hy i hy hy đoàn con ân a cần hy hy hy hy i hy.

 

Lạy ơn Thần Thánh i hy cơ quân hát a mừng hát mừng Tâm Thánh hy i hy hy i hy i hy i hy i chầu a gần Chúa Dêu hy hy hy hy i hy. Hợp cùng Mẹ Chúa i hy thương yêu phù a trì phù trì con mọn hy i hy hy i hy i hy i hy hy được a điều ngợi khen hy hy hy hy i hy.

 

  1. DÂNG TIẾN CHÚA

Cúi hi đầu quỳ trước linh hi đài dâng hi trong là trong tình mến tỏ hi ngoài sắc hi hương hi hi.

Rực hi lên hoa đỏ giữa hi trời, chỉ hi mầu là mầu Máu Chúa cứu hi đời chảy hi ra hi hi. Đây là sắc đỏ muôn hoa hi hi. Cúi đầu dâng trước Thiên toà uy hi linh hi hi. Cho con ghi nhớ đinh ninh hi hi. Ngôi Lời xuống thế hiến mình cứu hi dân hi hi.

Đẹp hi sao hoa trắng diệu hi huyền, chỉ hi Chiên là Chiên Thiên Chúa vẹn hi tuyền cứu hi dân hi hi. Hoa này sắc trắng con dâng hi hi. Với lòng thanh khiết Chúa hằng mến hi yêu hi hi. Giúp con trong lúc gieo neo hi hi. Giữ lòng trong trắng sớm chiều an hi vui hi hi.

Đơn sơ hoa tím thơm hi lừng, chỉ hi bao là bao gian khó Chúa hi từng trải hi qua hi hi. Đây là sắc tím muôn hoa hi hi. Hợp cùng nước mắt chan hoà của hi con hi hi. Dâng lên với tấm lòng son hi hi. Dẫu đời cay đắng luôn còn vững hi tin hi hi.

Hoa vàng hương sắt ngạt hi ngào, chỉ hi Tâm là Tâm Thánh Chúa dạt hi dào xót hi thương hi hi. Hoa vàng dâng với muôn hương hi hi. Của lòng mến Chúa khiêm nhường kính hi tin hi hi. Cho con thêm đức mến tin hi hi. Vững lòng theo Chúa dẫu nghìn khó hi nguy hi hi.

Hoa hi xanh tươi thắm trên hi cành, chỉ hi Tâm là Tâm Thánh Chúa hiền hi lành khiêm hi cung hi hi. Sắc xanh hương ngát không trung hi hi. Với tình thảo mến con cùng dâng hi lên hi hi. Cho con chan chứa ơn trên hi hi. Thực hành lời Chúa đã truyền cho hi con hi hi.

Khiêm hi nhường quỳ trước một hi lòng, kính hi dâng là dâng năm sắc hợp hi cùng tiếng hi ca hi hi.

  1. ĐỘI ƠN

Hy đội ơn thay! Chúa con nhân ái đã i hy cho con mọn dại i hy dâng hoa. Được cao rao chúc tụng được i hy cao rao chúc tụng i hy trước tòa mãi i hy ban ơn cả

Chúa đã i hy i hy phán hứa hy i hy hy i hy.

Hy đội ơn thánh Maria Mẹ Chúa. Đã i hy giúp cho tôi tá i hy mọn hèn, Được dâng lời chúc tụng Được i hy dâng lời chúc tụng i hy ngợi khen mãi i hy mãi trông cậy Chúa liên i hy i hy thương đoái hy i hy hy i hy.

Hy chúng con đang khách đầy khổ ải. Xin i hy ban ơn kẻo phải i hy ưu phiền cho xác hồn được sự cho i hy xác hồn được sự i hy bằng yên mãi i hy mai sau chết

được lên i hy i hy thiên quốc hy i hy hy i hy.

 

Tin liên quan