Thông báo gặp mặt nam nữ tu sĩ

Thông Báo

v/v Gặp Mặt Tu Sĩ Với Bộ Tu Sĩ Và Bộ Truyền Giáo 

Kính thư Quí bề trên đại diện các cộng đoàn thánh hiến hiện diện trong GP. Bắc Ninh.

Trong tuần đầu tiên của tháng 9 này, thật là hân hoan và vinh dự cho quí tu sĩ nam nữ  Việt Nam, cách riêng, GP. Bắc Ninh, chúng  ta có hai cuộc gặp với hai vị đại diện tòa thánh thuộc bộ tu sỹ và bộ truyền giáo.

  1. 1. vị thứ nhất là cha Fabrizio Meroni, tổng thư ký hội liên hiệp giáo hoàng truyền giáo sẽ gặp gỡ quí linh mục và tu sĩ  giáo tỉnh Hà Nội tại GP. Bắc Ninh.

Thời gian: thứ bảy (01/09/2018) . địa điểm TTMV Bắc Ninh

–  9h 00:  gặp gỡ

– 10h 30: thánh lễ

– 11h 30: agape

thành phần: tu sĩ giáo tỉnh tỉnh hà nội

các riêng Bắc Ninh: 30 tu sĩ đại diện

– quí cha:  2 linh mục/ 1 đơn vị hội dòng/ Đaminh/ Chúa Cứu Thế/ Mẹ Chúa Cứu Chuộc/ Dòng Tên/ Donbosco/

– nữ tu sĩ: 2 tu sĩ/ đơn vị: MTG, Đức Bà Truyền Giáo, Phaolo/  tu hội thánh tâm.

– nữ tu sĩ: 10 tu sĩ/ đơn vị : Đaminh Bắc Ninh/ Đức Mẹ Hiệp Nhất

2. vị thứ hai là đức hồng y Joao Braz de Avaz, tổng trưởng bộ đời sống thánh hiến và các tu đoàn tông đồ.

* Thời gian: Thứ Năm (06/09/2018) Địa điểm tại đại chủng viện Hà Nội.

– 15h 30: gặp gỡ tu si

– 17h 00:  nghỉ giải lao.

– 17h 30: thánh lễ

– 19h 00:  lên xe ra về Bắc Ninh

Chú ý:

  1. Tu sĩ Bắc Ninh đi xe chung 29 chỗ.

Khởi hành từ tòa giám Mục Bắc Ninh lúc 13h30 tới Tòa Giám Mục Hà Nội.

– Nữ tu Đaminh:                   8 tu sĩ

–  Nt. Hiệp nhất:                   8 tu sĩ

– Nt. Mến thánh giá:          2

– Nt. Dòng phaolo             2

– Nt. Đức bà truyền giáo:  2

– Nt. Tu hội thánh tâm:     2

  1. Quí tu sĩ linh mục nào muốn đi xe chung, còn 5 chỗ.

Bắc Ninh, Chúa nhật, 19/08/2018

Linh mục Đặc Trách Tu Sĩ

Phê rô Nguyễn Văn Thủy, op