Thông báo: Huấn luyện Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Lệ

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ NGOẠI LỆ

ỦY BAN PHỤNG TỰ- GP. BẮC NINH

Chủ đề:

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Từ ngày 29/04 đến 02/05/2014

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Điạ điểm:Trung Tâm Mục Vụ  – Gp. Bắc Ninh

Tham dự viên: Các vị đang  hoặc sẽ làm Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Lệ

Người hướng dẫn: Lm. Giuse Đỗ Đình Tư (CssR) và Lm. Giuse Hoàng Trọng Hựu 

                       

CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 29/04:   

      08g30 :      Tập trung

      09g00:       Giới thiệu -Thánh hóa khai mạc khóa huấn luyện, sau giờ thánh hóa khai mạc cha Giuse Hoàng Trọng Hựu giảng huấn.

      14g00 – 17g00: Lm. Giuse Hoàng Trọng Hựu

Ngày 30/04:

      08g00 – 11g00: Lm. Giuse Đỗ Đình Tư

      14g00 – 17g00:Lm. Giuse Đỗ Đình Tư

Ngày 01/05:

      08g00 – 11g00: Lm. Giuse Đỗ Đình Tư

      14g00 – 17g00:Lm. Giuse Đỗ Đình Tư

Ngày 02/5:

      8g00 -11g00: Lm. Giuse Hoàng Trọng Hựu

      13g30: Thánh lễ trao Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Lệ (dự tính)

      14g30:       Chia tay

Lưu ý:

      Vì có Thánh lễ trao Thừa Tác viên Thánh Thể Ngoại Lệ vào cuối đợt huấn luyện, nên cha phụ trách ủy ban Phụng Tự  (cha Hựu) xin quý cha viết giấy giới thiệu cho Đức cha các vị sẽ được trao Thừa tác viên Thánh Thể Ngoại Lệ đợt này.

       Xin quý vị Thừa Tác Viên  mang theo  thẻ Thừa Tác Viên Thánh Thể cũ để đổi thẻ mới theo mẫu chung của Giáo phận,   mang theo áo Thừa Tác Viên để mặc trong Thánh lễ trao Thừa  Tác Viên.

      Học phí: 150,000 đ/học viên (bao gồm: ăn ở, tài liệu, thù lao giảng viên).

Lm. Fx Nguyễn Văn Thắng

Phụ tráchTTMV