Thông báo lễ Kitô vua – bổn mạng ban hành giáo

THÔNG BÁO 

LỄ Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ

Quan thày Ban hành giáo

giáo phận Bắc Ninh 

          Kính gửi quí Cha, quý vị Ban hành giáo và quý ông bà anh chị em,

Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, Quan Thày Ban hành giáo toàn giáo phận Bắc Ninh, được tổ chức theo chu kỳ luân phiên một năm cấp giáo phận, một năm cấp giáo hạt và một năm cấp giáo xứ.  Theo đó Lễ Quan thày Ban hành giáo năm nay sẽ được tổ chức tại mỗi giáo hạt.

Vì vậy, kính xin quý cha quản hạt kết hợp với quý cha trong giáo hạt mình chọn thời gian và địa điểm tổ chức Thánh lễ,  mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể quý vị Ban hành giáo cùng nhau đi tham dự đông đủ và sốt sáng.

Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ là lễ trọng nên tất cả quý cha, quý tu sĩ và quý ông bà anh chị em giáo dân cũng được mời gọi tham dự thánh lễ sốt sáng để cầu nguyện đặc biệt cho quý vị ban hành giáo, những người đại diện của anh chị em.

Xin chân thành cảm ơn quý cha, quý vị Ban hành giáo và quý ông bà anh chị em. Nguyện xin Chúa luôn chúc lành cho tất cả chúng ta.                                                                                           

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2015 

      (ấn ký)

Giuse Nguyễn Đức Hiểu

Linh mục Tổng Đại Diện