Thông báo: Lễ tạ ơn ngày 18/7/2023

 THÔNG BÁO

1. Thánh Lễ Tạ Ơn Nhân Dịp Kết Thúc Sứ Vụ Giám Mục Chính Tòa của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ. & Khai Mạc Sứ Vụ Giám Mục Chính Tòa của Đức Giám Mục Giuse Đỗ Quang Khang.

2. Hoa Thiêng Tuần Cửu Nhật Cầu Nguyện Cho Quý Đức Cha

 

Xem file PDF

 

Kính gửi:  Quý cha, quý chủng sinh, quý nam nữ tu sĩ

                  cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Bắc Ninh

 Tòa giám mục Bắc Ninh trân trọng thông báo:

  1. Thánh Lễ Tạ Ơn Nhân Dịp Kết Thúc Sứ Vụ Giám Mục Chính Tòa của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ. & Khai Mạc Sứ Vụ Giám Mục Chính Tòa của Đức Giám Mục Giuse Đỗ Quang Khang được cử hành vào lúc 8g00, thứ Ba, ngày 18 tháng 07 năm 2023 tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh.

Kính mời quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và anh chị em tới hiệp thông tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn cầu nguyện cho quý Đức cha và giáo phận.

  1. Trong dịp đặc biệt này, toàn thể các xứ họ, cộng đoàn tu trì, gia đình và mỗi cá nhân được mời gọi tri ân quý Đức cha bằng BÓ HOA THIÊNG với TUẦN CỬU NHẬT CẦU NGUYỆN CHO QUÝ ĐỨC CHA.

Tuần cửu nhật cầu nguyện cho quý Đức cha bắt đầu từ lễ thánh Tôma tông đồ (thứ Hai ngày 3/07/2023) tới lễ thánh Bênêđictô, viện phụ (thứ Ba ngày 11/07/2023). Với những việc làm cụ thể sau: tham dự Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, cá nhân và gia đình viếng Chúa, Giờ kinh Phụng Vụ, lần hạt Mân Côi và Lòng Chúa thương xót, đọc kinh gia đình, làm việc bác ái, và những việc đạo đức khác. Xin quý cha và các cộng đoàn thánh hiến gửi Bó Hoa Thiêng về Tòa giám mục với con số cụ thể chậm nhất vào thứ Năm ngày 13 tháng 7 năm 2023.

Chúng ta cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho quý Ðức Cha và giáo phận.

 

TGM Bắc Ninh, ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ (29/6/2023)

(ấn kí)

Phêrô Nguyễn Công Văn

Linh mục Tổng đại diện