Thông báo lễ thánh Anrê Nguyễn Kim Thông – bổn mạng ông bà cố

   THƯ MỜI

THAM DỰ LỄ THÁNH TỬ ĐẠO ANRÊ NGUYỄN KIM THÔNG

QUAN THẦY BẢO TRỢ ÔNG BÀ CỐ GIÁO PHẬN BẮC NINH

  Kính gửi:  Quý Cha Quản Hạt, quý Cha xứ, quý Ông Bà Cố trong toàn Giáo phận.

Trước hết, chúng con xin đại điện cho Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha trong Ban Ơn Gọi, Ban Tu Sĩ giáo phận vui mừng gửi tới quý Cha, quý Ông Bà Cố lời chào thăm chân tình và lời cầu nguyện nhiệt tâm. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành và gìn giữ quý Cha, quý Ông Bà Cố trong trái tim yêu thương của Ngài.

Ngày 15 tháng 07 là ngày lễ kính nhớ Thánh Tử Đạo Anrê Nguyễn Kim Thông, Đức Cha đã chọn Ngài làm Quan Thầy Bảo Trợ quý Ông Bà Cố trong giáo phận chúng ta. Năm nay, vì lý do mục vụ, Đức Cha cho phép chúng con xin chuyển lễ Bảo Trợ quý Ông Bà Cố vào ngày 22 tháng 07 năm 2020, và được tổ chức tại:

 1. Địa điểm: Tòa Giám Mục Bắc Ninh, số 537 phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh.
 2. Thời gian: ngày 22/07/2020. Chương trình như sau:
 • 08g30 : Đón tiếp quý Cha, quý Ông Bà Cố và quý khách
 • 09g00: Gặp gỡ Đức Cha, cha Tổng Đại Diện và quý Cha.
 • 10g00: Thánh lễ Tạ ơn
 • 11g30: Tiệc mừng
 • Sau tiệc mừng: giải tán.
 1. Điều kiện để tham gia:
 • Ông Bà Cố của các cha (các cha đang phục vụ trong giáo phận và cả các cha phục vụ ngoài giáo phận nhưng gốc Bắc Ninh).
 • Ông Bà Cố của các thầy phó tế (các thầy phó tế đang phục vụ trong giáo phận và cả các thầy phó tế phục vụ ngoài giáo phận nhưng gốc Bắc Ninh).
 • Ông Bà Cố của các tu sĩ đã khấn trọn (các tu sĩ đã khấn trọn đang phục vụ trong giáo phận và cả các tu sĩ đã khấn trọn phục vụ ngoài giáo phận nhưng gốc Bắc Ninh).
 1. Thời hạn đăng ký:
 • Đăng kí hạn chót vào ngày 20/07/2020.
 • Đăng ký và mọi liên lạc xin gặp Cha Giuse Lê Quốc Chinh, số điện thoại: 0963623788, chinhbn74@gmail.com; Cha Phêrô Nguyễn Văn Thủy, số điện thoại: 0947669471, opthuy@yahoo.com; Cha Giuse Nguyễn Minh Thọ, số điện thoại: 0367539872, josminhtho@gmail.com; Cha Phêrô Trần Văn Danh, số điện thoại: 0982148431, tranvdanh@gmail.com;

Kính xin quý Cha mời Ông Bà Cố trong giáo xứ và địa bàn quý Cha đang phụ trách giúp chúng con, và xin báo lại cho chúng con số lượng người tới tham dự thánh lễ, để chúng con dễ bề đón tiếp. Chúng con tha thiết kính mời quý Cha cùng với quý Ông Bà Cố về Tòa Giám Mục tham dự lễ đặc biệt này. Chúng con xin hết lòng cảm ơn và hân hạnh được đón tiếp quý Cha cùng với quý Ông Bà Cố.

Kính chúc quý Cha Quản Hạt, quý Cha xứ, quý Ông Bà Cố luôn an mạnh và dồi dào ơn lành của Chúa.

             Xuân Hòa, ngày 01 tháng 07 năm 2020

                                     Linh mục Giuse Lê Quốc Chinh

            Trưởng Ban Ơn Gọi

            Giáo Phận Bắc Ninh.