Thông báo Lễ truyền chức Phó tế

TOÀ GIÁM MỤC BẮC NINH

TP. BẮC NINH – VIỆT NAM

Email: [email protected]

 

 

 Bắc Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2022             

  

KÍNH MỜI DỰ LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng kính báo, quý thầy có tên dưới đây sẽ được truyền chức phó tế trong Thánh lễ cử hành vào hồi 19g00 thứ  Sáu  ngày 30 tháng 12 năm 2022 tại nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh:

 1. Thầy Giuse Nguyễn Văn Cường, sinh ngày: 25 – 03 – 1991 tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
 2. Thầy Giuse Nguyễn Bá Hiển, sinh ngày: 29 – 11 – 1987 tại giáo xứ Ngô Khê, giáo hạt Bắc Ninh.
 3. Thầy Antôn Nguyễn Minh Hiển, sinh ngày: 19 – 06 – 1988 tại giáo xứ Vân Cương, giáo hạt Tuyên Quang.
 4. Thầy Bênađô Maria Nguyễn Thái Hoàng, sinh ngày: 16 – 10 – 1988 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 5. Thầy Gioan Đamascênô Maria Vũ Nguyên Đức Nghĩa, sinh ngày: 12 – 12 – 1968 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 6. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phi, sinh ngày: 20 – 04 – 1989 tại giáo họ Ngọc Cục, giáo xứ Phượng Giáo, giáo hạt Bắc Ninh.  
 7. Thầy Tôma Maria Đào Huy Phong, sinh ngày: 21 – 08 – 1968 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 8. Thầy Albertô Maria Nguyễn An Thạch, sinh ngày: 06 – 08 – 1989 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.  
 9. Thầy Bênađô Maria Nguyễn Đức Thiệp, sinh ngày: 01 – 05 – 1982 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 10. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày: 01 – 09 – 1988 tại giáo xứ Tử Nê, giáo hạt Bắc Ninh.
 11. Thầy Phanxicô Salê Maria Đỗ Viết Tiếp, sinh ngày: 16 – 08 – 1982 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 12. Thầy Đaminh Trần Văn Tính, sinh ngày: 15 – 01 – 1987 tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
 13. Thầy Phaolô Đào Văn Trường, sinh ngày: 24 – 11 – 1990 tại giáo xứ Yên Thuỷ, giáo hạt Thái Nguyên.
 14. Thầy Phanxicô Xaviê Hoàng Trọng Tưởng, sinh ngày: 02 – 07 – 1989 tại giáo xứ Lai Tê, giáo hạt Bắc Ninh.
 15. Thầy Anrê Nguyễn Quốc Vệ, sinh ngày: 15 – 04 – 1988 tại giáo họ Tân Lợi, giáo xứ Phúc Yên, giáo hạt Vĩnh Phúc.

Trân trọng kính mời Quý Bề Trên, Quý cha, Quý Tu sĩ, Quý Chủng sinh, Quý Ân nhân, Quý khách và anh chị em tới hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho quý  thầy được dồi dào ơn Chúa, hăng say  phục vụ Chúa và Giáo Hội.

 

TM. TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH

Phêrô Nguyễn Công Văn

Linh mục Tổng đại diện