Thông báo: Thánh Lễ Mở Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót

 THÔNG BÁO 

THÁNH LỄ MỞ CỬA NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

            Kính thưa quý cha và anh chị em,

Để Thánh Lễ và Nghi thức Mở Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh vào lúc 9 g00ngày Chúa Nhật III Mùa Vọng (ngày 13 tháng 12 năm 2015) được diễn ra tốt đẹp, Tòa giám mục xin quý cha, quý tu sỹ và anh chị em nhiệt tình cộng tác theo sự phân công dưới đây:

  • Ban tổ chức : Cha Hiểu

–     Ban Lễ nghi : Cha Hựu ( Xin xem nghi thức đính kèm dưới đây)

  • Ban Thánh nhạc : Cha Thu – liên hệ Ban Kèn đồng, Trống trắc và Ca đoàn
  • Ban Trang trí : BHG Nhà xứ Bắc Ninh
  • Âm thanh ánh sáng: Thày Nghiệp
  • Ban truyền thông: Cha Thắng
  • Ban giả tội: Cha Ngôn
  • Ban trật tự : Cha Thuận – Coi xe: giáo dân Ngô Khê; Căng bạt hai bên Nhà thờ: giáo dân Nguyệt Đức; Giữ trật tự: giáo dân Thị Đáp Cầu và Nam Viên.
  • Ban môi trường và nước uống: Cha Thủy
  • Ban ẩm thực: Cha Văn
  • Ban Y tế : Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất.

Kính xin quý cha và anh chị em chu toàn những việc đã được phân công. Kính mời quý cha, quý tu sỹ và anh chị em giáo dân về tham dự thánh lễ đông đủ, sốt sắng để đón nhận ơn toàn xá Năm Thánh Lòng thương Xót.

Xin hết lòng cảm ơn quý cha và anh chị em.

                                                                                    Bắc Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2015 

                                                                                                             (Ấn ký) 

                                                                                               Giuse Nguyễn Đức Hiểu

                                                                                              Linh mục Tổng Đại Diện