Thông báo truyền chức phó tế

THÔNG BÁO: TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

Bắc Ninh ngày 26 tháng 11 năm 2018

Thông báo phó tế 2018 (pdf)

YouTube player

Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức Phó tế  vào thứ Sáu ngày 28 tháng 12 năm 2018:

1.Thầy An-rê Dũng Lạc Maria Nguyễn Văn Bình – Sinh năm 1966 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

 1. Thầy Phê-rô Maria Nguyễn Thái Công – Sinh năm 1981 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
 2. Thầy Lu-i Gông-da-ga Maria Nguyễn Văn Đại – Sinh năm 1973 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 3. Thầy Ba-na-ba Maria Nguyễn Văn Phú – Sinh năm 1972 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 4. Thầy Giu-se Maria Nguyễn Trường Thọ – Sinh năm 1969 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 5. Thầy Bê-na-đô Maria Nguyễn Văn Tri – Sinh năm 1970 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 6. Thầy Gioan Ơ-đê Maria Phạm Quốc Tuấn – Sinh năm 1977 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 7. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Anh – Sinh năm 1978 tại giáo xứ Nhã Lộng, giáo phận Bắc Ninh.
 8. Thầy Tô-ma Nguyễn Văn Huệ – Sinh năm 1982 tại giáo xứ Phúc Yên, giáo phận Bắc Ninh.
 9. Thầy Giu-se Hoàng Trọng Hữu – Sinh năm 1985 tại giáo xứ Lai Tê, giáo phận Bắc Ninh.
 10. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Quân – Sinh năm 1984 tại giáo xứ Nhã Lộng, giáo phận Bắc Ninh.
 11. Thầy Giuse Nguyễn Minh Thọ – Sinh năm 1985 tại giáo xứ Vân Cương, giáo phận Bắc Ninh
 12. Thầy Phao-lô Nguyễn Khắc Trọng – Sinh năm 1985 tại giáo xứ Hòa Loan, giáo phận Bắc Ninh.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận chức thánh. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho cha xứ hoặc bề trên, ai biết mà không trình báo thì mắc lỗi. Thời gian tiếp nhận ý kiến đến hết ngày 22 tháng 12 năm 2018.

Đề nghị quý cha cho rao tại các nhà thờ của giáo phận trong ba tuần: từ Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng đến Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng.

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng

                                                       Văn Phòng Tòa Giám Mục Bắc Ninh