Thông báo và kính mời dự lễ truyền chức phó tế

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 12 năm 2019   


THÔNG BÁO VÀ KÍNH MỜI DỰ LỄ TRUYỀN CHỨC  PHÓ TẾ

Thông báo truyền chức phó tế 2020 (pdf)

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ  và anh chị em,

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng kính báo Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế vào lúc 19g00 thứ ba ngày 31 tháng 12 năm 2019 tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh

Trân trọng kính mời quý cha, quý tu sĩ và anh chị em tới hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho quý tân chức được dồi dào ơn Chúa, trở nên những giáo sĩ thánh đức phục vụ cộng đoàn dân Chúa.

TM. TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH

Phêrô Nguyễn Công Văn

Linh mục Tổng đại diện