Thông báo về các khoản tiền quyên góp trong năm

Sau khi tham khảo các cha hữu trách trong giáo phận và để tránh gây phiền toái cho anh chị em giáo dân trong việc quyên góp nhiều lần trong năm, Đức cha giáo phận đề nghị mỗi nhân danh đóng góp tối thiểu 50,000đ/1 năm cho tất các các khoản quyên góp cho Tòa thánh, giáo hội Việt nam, giáo phận và chủng viện.

TOÀ GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH
537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
Đt: (+84) 222 3510 51

THÔNG BÁO
VỀ CÁC KHOẢN TIỀN QUYÊN GÓP TRONG NĂM

Kính gửi: Quý cha, quý chủng sinh, quý tu sĩ, quý ban hành giáo cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Bắc Ninh.

Hàng năm, chúng ta có nhiều đợt quyên góp tiền khác nhau cho Tòa thánh, giáo hội Việt nam, giáo phận và chủng viện.

Sau khi tham khảo các cha hữu trách trong giáo phận và để tránh gây phiền toái cho anh chị em giáo dân trong việc quyên góp nhiều lần trong năm, Đức cha giáo phận đề nghị mỗi nhân danh đóng góp tối thiểu 50,000đ/1 năm cho tất các các khoản quyên góp cho Tòa thánh, giáo hội Việt nam, giáo phận và chủng viện (trừ tiền hôn chân thứ Sáu tuần thánh và những khoản quyên góp bác ái cho những nơi bị thiên tai, hoạn nạn khẩn cấp).

Cũng xin lưu ý với quý cha là tất cả các thư từ liên quan đến việc quyên góp của Tòa thánh, giáo hội Việt nam, giáo phận và chủng viện mà văn phòng tòa giám mục gửi tới thì quý cha vẫn cho đọc tại các nhà thờ với mục đích nhắc nhở anh chị em giáo dân cầu nguyện và nhớ về những việc được mời gọi quyên góp. Tuy nhiên, những khoản quyên góp này đã được đóng góp trong số 50,000đ rồi, nhưng những ai tự nguyện muốn góp thêm thì quý cha vẫn có thể nhận và gửi về cha thủ quỹ giáo phận.

Xin Đức Kitô Phục sinh qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Mân Côi và các thánh tử đạo Bắc Ninh chúc lành cho sứ vụ vì giáo hội và nhân loại của mỗi người chúng ta.

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2024

Phêrô Nguyễn Công Văn

Linh mục tổng đại diện

Tải file PDF