Thông báo về ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu 2017

NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU 2017

Giáo phận Bắc Ninh

***************

Chủ đề “Hãy theo thầy” (Ga 21, 19)

 • Địa điểm: Tại giáo xứ Thái Nguyên – hạt Thái Nguyên
 • Thời gian: Ngày 07.05.2017 ( Chúa nhật Chúa Chiên Lành)
 • Thành phần: Các Linh mục, nam nữ Tu sĩ, các bạn trẻ nam, nữ, sinh viên trong và ngoài giáo phận, các bậc phụ huynh.

Chương Trình Tổng Quát

 • 7g00-8g00: Ghi danh
 • 8g00: Khai mạc
 • Thuyết trình: Tại sao không đi tu.
 • 8g30-9g30: Chia sẻ nhóm theo chủ đề:
 • hãy theo thầy” (Ga 21,19.)
 • 9g30-11g30: Giới thiệu các ơn gọi sống đời dâng hiến (1)
 • 11g30-12g30: Cơm trưa, nghỉ ngơi
 • 12g30- 13g30 Viếng Thánh Thể  (tự do)
 • 13g30-14g00: Giới thiệu các ơn gọi sống đời dâng hiến(2)
 • 14g00-15g00: Giao lưu  và các vị đại diện các cộng đoàn.
 • 15g10-15g30: ôn hát
 • 15g30: Thánh lễ

Xin mọi người hiệp thông cách đặc biệt để cầu cho Giáo Hội nói chung, giáo phận Bắc Ninh nói riêng có nhiều bạn trẻ quảng đại dâng mình cho Chúa.

Rất mong sự hiện diện và hiệp thông của quý Cha, quý Phụ huynh, quý nam nữ Tu sĩ và các bạn trẻ!

* Lưu ý:

– Để thuận tiện cho việc tổ chức, trong đó có bữa ăn trưa… xin các đơn vị (hội dòng, tu hội và các giáo xứ)  đăng ký số lượng (gồm các bạn trẻ và phụ huynh đi tham dự ngày 07..05.2017). Hạn cuối cùng vào ngày 01.05.2017.

Xin vui lòng đăng ký với linh mục Phêro Nguyễn Văn Thuỷ . Đt: 0947669471 hay email: opthuy@yahoo.com

 

Chúa Phục Sinh, 16/04/2017

T/m BAN TỔ CHỨC

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thuỷ, Op