Thông báo về tháng truyền giáo ngoại thường

THÔNG BÁO

Về Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường

Kính gửi quý cha, quý nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân,

Trong thư của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp chuẩn bị kỉ niệm 100 năm Tông thư  MAXIMUM ILLUD ( 1919 – 2019) về hoạt động truyền giáo trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha đã yêu cầu toàn thể Giáo Hội cử hành Tháng Ngoại Thường về Truyền Giáo vào tháng 10 năm 2019 này với chủ đề: “Được Rửa Tội và Được Sai Đi: Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới”

Vì vậy để hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo phận Bắc Ninh sẽ khai mạc Tháng Ngoại Thường về Truyền Giáo trùng vào lễ Đức Mẹ Mân Côi – bảo trợ giáo phận vào sáng ngày 05/10 tại nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh. Đồng thời, Đức cha giáo phận sẽ có những chỉ dẫn cụ thể qua thư mục vụ  về Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường.

Xin quý cha, quý hội dòng, các xứ họ và anh chị em giáo dân hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha và có những việc làm cụ thể trong Tháng Đặc Biệt về Truyền Giáo.

Linh mục Giuse Trần Văn Chỉnh

Trưởng ban Loan Báo Tin Mừng