Thư chúc mừng giáo xứ Nam Viên kỷ niệm 100 năm đón nhận Tin Mừng

Mến gửi  cha quản nhiệm Phanxico Xaviê cùng cộng đoàn Dân Chúa Nam Viên.

Thư chúc mừng Nam Viên (pdf)

Trước tiên tôi xin gửi lời chào và lời chúc mừng tới cha cùng cộng đoàn dân Chúa nhân dịp  giáo xứ Nam Viên kỷ niệm 100 năm đón nhận Tin Mừng. Tôi biết rằng trong suốt 100 năm qua kể từ khi cha ông anh chị em  rời bỏ miền đất mẹ Bùi Chu lên giáo phận Bắc Ninh, tổ tiên anh chị em đã mang theo hạt giống Tin Mừng gieo vào mảnh đất Nam Viên thân yêu này. Kể từ đó anh chị em luôn quảng đại hy sinh đóng góp rất nhiều cho công cuộc xây dựng giáo hội và giáo phận  miền Quan họ.

Tiếc rằng, dịp này tôi đang bận hướng dẫn tĩnh tâm cho các thầy chuẩn bị chịu chức phó tế nên không thể hiện diện trực tiếp để chung chia niềm vui và dâng lễ cầu nguyện với anh chị em. Từ vùng núi Tam Đảo cao nhất giáo phận, tôi vẫn hướng lòng mình về ngày Đại Lễ của anh chị em. Và hôm nay, qua sự hiện diện của Cha Tổng đại diện tôi hết lòng cảm ơn các bậc tiền nhân và lớp lớp thế hệ đoàn chiên Nam Viên đã không ngừng nỗ lực để dựng xây xứ họ Nam Viên vững mạnh, và qua đó làm cho đất Kinh Bắc không ngừng trổ sinh hoa trái.

Trên cương vị Giám mục, một lần nữa tôi thiết tha kêu mời anh chị em hết lòng cộng tác với cha xứ và giáo phận để vun đắp mảnh đất Nam Viên trở thành khu vườn phía Nam của Lòng Chúa Thương Xót. Tôi hy vọng  rằng với tinh thần nhìn về quá khứ để tri ân, nhìn vào hiện tại để say mê vui sống đức tin và nhìn tới tương lai để hy sinh, phục vụ, và loan báo Tin Mừng.

Nay giáo xứ tiếp tục được bước đi trong Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.  Nhờ lời chuyển cầu của Đức Nữ Vương Vô Nhiễm, giáo xứ Nam Viên sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để anh chị  em nhiệt tâm dấn thân làm chứng và loan báo Tình Mừng cho con người và xã hội hôm nay.

Hiệp nguyện và Kính chúc!

Tam Đảo, ngày 08 tháng 12 năm 2017

+ Cosma Hoàng Văn Đạt SJ.

Giám mục giáo phận Bắc Ninh