Bài viết mới
Home / Thông báo / Thư mời dự lễ bổn mạng gia đình sống đời thánh hiến

Thư mời dự lễ bổn mạng gia đình sống đời thánh hiến

Ngày Chúa nhật, 31 tháng 1 năm 2021, Ban Tu sỹ Giáo Phận tổ chức thường huấn và mừng lễ  Đức Mẹ Dâng Con vào Đền Thờ là Bổn Mạng của gia đình đời sống Thánh Hiến  giáo phận Bắc Ninh. Đó cũng là dịp anh chị em tu sỹ gặp gỡ  quí bề trên giáo phận và chúc tết nhau.

Ban tu sĩ giáo phận kính mời Đức cha, quí cha, quí bề trên, quí tu sĩ nam nữ, và cộng đoàn dân Chúa đến nhà thờ chính tòa dâng lễ cầu nguyện cho quí nam nữ tu sĩ của giáo phận vào lúc 19h 15 do Đức cha giáo phận chủ sự.

Sự hiện diện, và lời cầu nguyện của quí vị như một sự động viện khích lệ  anh chị em chúng con sống thánh thiện và  trung thành phục vụ Hội Thánh mỗi ngày một hơn.

           Bắc Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2021.

Đặc trách tu sĩ

Lm Phê rô Nguyễn Văn Thủy, Op

About admingdbn

Check Also

Tìm Nhà thờ gần đây

Quý vị muốn biết Nhà thờ gần xã mình, xin mời gõ tên xã để …