Thư cha Giuse Tĩnh mời nhận xứ Bắc Kạn

GIÁO PHẬN BẮC NINH

      GIÁO XỨ BẮC KẠN

 

THƯ MỜI

Nhân dịp về nhận xứ Bắc Kạn,Giáo phận Bắc Ninh.

Con trân trọng kính mời:

Đức Cha, cha Tổng Đại Diện,

Quý cha Quản Hạt, quý chaquý Bề Trên

Tới tham dự thánh lễ nhận xứ

Vào lúc: 10 giờ 00, thứ Ba, ngày 29 tháng 10 năm 2013.

Tại Nhà Thờ giáo xứ Bắc Kạn,

Đường  Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Sau thánh lễ, kính mời Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ

dùng bữa cơm thân mật chia vui cùng giáo xứ.

Sự hiện diện của Đức Cha, quý cha, quý Bề Trên quý vị

là một khích lệ lớn cho con trong sứ mạng mới.

Trân trọng kính mời.

                                                                         Lm. Giuse Nguyễn Văn Tĩnh.