Thư mời tham dự ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu

Thư Mời                                                               

Ngày Cầu Cho Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Bắc Ninh 2015

Chủ đề: Điểm Hẹn Giêsu

*******

Theo truyền thống hàng năm, Giáo hội chọn Chúa Nhật IV Phục sinh –  Chúa Chiên Lành để cầu cho ơn  thiên triệu Linh mục và tu sĩ. Năm nay, ngày cầu cho ơn thiên triệu của Giáo phận được tổ chức tại:

Địa điểm: Giáo xứ Xuân Hòa – hạt Bắc Ninh

Thời gian: Chúa nhật Chúa Chiên Lành ,  ngày 26.04.2015

Thành phần: Linh mục, tu sĩ, chủng sinh, bạn trẻ, sinh viên, các bậc phụ huynh.

Chương trình tổng quát

 

  • 7g 00 – 8 g 00 : Ghi danh
  • 8g00 : khai mạc cha đặc trách tu sĩ
  • Bài ca chủ đề – vũ khúc Điểm Hẹn Giesu
  • 8g 15 – 11g 00 phần giới thiệu của các hội dòng, các tu hội, và nhà ứng sinh.

–    11g15 – 12g 15 cơm trưa và nghĩ ngơi

–     12g20 – 13g00 : viếng thánh thể tự do.

–     13g05- 14g00 chia sẻ nhóm : chủ đề Điểm Hẹn Giesu

* Lời chúa:  Đến mà xem..(xc Ga 1, 35- 39 )

–    14g05 : 15g 05: giao lưu với đức cha và các vị đại điện cộng đoàn thánh hiến

–    15g15- 15g30  ôn hát cộng đoàn

–    15g30 thánh lễ  tạ ơn do Đức cha chủ sự.

Chúng con kính mong quý Cha xứ vận động và tổ chức cho các bạn trẻ về Xuân Hòa;

Xin kính mời quý Cha về Xuân Hòa dâng thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi.

      Cấp giáo xứ, tuỳ theo sáng kiến, xin quý Cha tổ chức tại các giáo hạt, giáo xứ, giáo họ của mình.

Xin  kính mời các bạn trẻ về Xuân Hòa  tìm hiểu về ơn gọi của chính mình. Các bậc Phụ huynh có thao thức tìm hiểu ơn gọi của con em, xin mời về Xuân Hòa  tham dự và dâng thánh lễ  cầu nguyện cho ơn gọi Thiên triệu.

       Xin mọi người hiệp thông cách đặc biệt để cầu cho Giáo Hội nói chung, giáo phận Bắc Ninh nói riêng có nhiều bạn trẻ quảng đại dâng mình cho Chúa.

Rất mong sự hiện diện và hiệp thông của mọi thành phần dân Chúa, nhất là các bạn trẻ.

  • Lưu ý: – Để thuận tiện cho việc tổ chức, trong đó có bữa ăn trưa… xin các đơn vị (hội dòng, tu hội và các giáo xứ) đăng ký số lượng (gồm các bạn trẻ và phụ huynh đi tham dự ngày .04.2015). Hạn cuối cùng vào ngày 21.04.2015.
  • Xin vui lòng đăng ký với linh mục Phêro Nguyễn Văn Thuỷ . Đt: 0947669471 hay email: [email protected]

\

                                                                                           Bắc Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2015

                                                                     T/m BAN TỔ CHỨC

                                                                  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thuỷ, Op