Thư phân ưu của Gia đình giáo phận Bắc Ninh Nam California

PHÂN ƯU

GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN BẮC NINH NAM CALIFORNIA
nhận được tin:

Bà Anna Maria  NGUYỄN THI THU NGÀ

Là Phu Nhân của Ông Đinh Hồng Phong : cựu cố vấn ban điều hành GDGP Bắc Ninh Nam California.

Đã được Chúa gọi về ngày 01 tháng 11năm 2017 tại Newport Beach, California, USA , hưởng thọ 82 tuổi.

Gia đình GP Bắc Ninh Nam California thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn
 Bà Anna Maria vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.
 
Linh cữu sẽ được quàn tại Thánh Đường ĐỨC MẸ LA VANG
Địa chỉ: 288 S. Habor Blvd, Santa , CA 92704
Telephone:714-775-6200
 
Chương Trình Tang Lễ 

  Thứ Năm 09/11/2017   Nghi Thức phát tang  
   Thăm viếng và cầu nguyện 1:00 p.m. – 6:00 p.m.
 Thánh Lễ 6:00pm -7:00pm
 
Thứ Sáu 10/11/2017 Thăm viếng và cầu nguyện 10:00 p.m. – 6:00 p.m.
Thánh Lễ 6:00pm -7:00pm
 
Thứ Bảy 11/11/2017  8:00 am Thánh Lễ An Táng
                 
Sau đó linh cữu sẽ được đưa về an nghỉ tại Nghia trang Chúa Chiên Lành.
 8301 Talbert Ave. Huntington Beach, CA 92646.
(Liên lạc với nhà Hiếu xin gọi(562)394-6749,(206)310-9347,(714)494-5282)

                      Thay mặt cho Gia Đình GP Bắc Ninh Nam California.
                      Hội Trưởng: Nguyễn Minh Nhật