Thường huấn Ban hành giáo và Thừa tác viên Thánh Thể

Từ ngày 28/02 – 4/03/2023,  cha đặc trách ủy ban giáo dân Giuse Nguyễn Văn Phong cùng với quý cha trong ban giảng huấn đã đến với 5 giáo hạt trong giáo phận để thường huấn cho quý vị trong Ban hành giáo và Thừa tác viên Thánh Thể.

Trong đợt thường huấn này, các học viên được cha Gioakim Nguyễn Đức Thành chia sẻ về nhiệm vụ và cộng tác với nhau trong công việc của Ban hành giáo, cha Simon Vũ Đức Hòa giúp cho các học viên hiểu hơn về công việc phục vụ trong các giờ kinh, giờ lễ, chầu Thánh Thể, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng triển khai nội dung thư mục vụ Mùa Chay năm 2023 của Đức cha giáo phận và một số định hướng cho giới trẻ trong năm 2023. Ngoài ra, cha quản hạt sở tại và cha đặc trách ủy ban giáo dân gặp gỡ và giải đáp thắc mắc của các học viên.

Được biết các cha trong ban giảng huấn đã đến được 5 giáo hạt trong tuần vừa qua, còn giáo hạt Nội Bài sẽ tổ chức thường huấn vào ngày thứ hai ngày 6/3/2023 tại giáo xứ Nội Bài.

Các ngày thường huấn kết thúc bằng Thánh Lễ tạ ơn vào lúc 15g30.

Hình ảnh thường huấn tại giáo xứ Yên Mỹ, giáo hạt Vĩnh Phúc  ngày 28/02/2023

Hình ảnh thường huấn   tại giáo xứ Đồng Chương, hạt Tuyên Quang ngày 1/3//2023

Hình ảnh thường huấn ngày 2/3//2023 tại giáo xứ Đại Từ, hạt Thái Nguyên

Hình ảnh thường huấn   ngày 3/3//2023 tại giáo xứ Bắc Giang, hạt Bắc Giang

Hình ảnh thường huấn   ngày 4/3//2023 tại giáo xứ chính tòa Bắc Ninh, hạt Bắc Ninh

Xương Giang