Thường huấn Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc tại giáo họ Phương Trù

Buổi sáng ngày 02.5.2024, giáo họ Phương Trù, giáo xứ Dân Trù hân hoan chào đón quý cha dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội cùng hơn 100 thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc về tham dự ngày thường huấn năm 2024.

Vào lúc 8 giờ 30, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên đã chia sẻ tĩnh huấn cho các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc.

Tiếp đến, cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ đã cùng với cộng đoàn hiện diện làm giờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

Sau đó là Thánh lễ tạ ơn lúc 11 giờ 15 do cha đặc trách Giuse Trần Văn Hưng chủ tế, cùng đồng tế có cha cố Giuse Trịnh Ngọc Hiên, cha phó đặc trách Vinhsơn Trần Trí Tuệ, cha xứ Giuse Hà Mạnh Hoàn. Hiệp dâng Thánh lễ có Ban điều hành Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc, các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp liên giáo xứ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần giảng lễ, cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ đã chia sẻ về Đức Mẹ sẽ luôn che chở cầu bầu và cứu giúp trong mọi hoàn cảnh, nhất là lúc gặp nguy nan.

Nguyện xin cho Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày một phát triển, biết thực hiện lời truyền dạy của Đức Piô IX: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ”. 

Đào Long – BTT Phương Trù

Tin liên quan