Thường huấn huynh trưởng hiệp đoàn Chiên Thiên Chúa

Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Tòa giám mục Bắc Ninh, Hiệp đoàn Chiên Thiên Chúa đã tổ chức khóa thường huấn cho các anh chị Huynh trưởng với định kỳ 3 tháng một lần.Hiện diện trong kì thường huấn này có sự hiện diện của 68 Anh chị huynh trưởng đang hoạt động tại các xứ đoàn trong giáo hạt Bắc Ninh.

Bắt đầu buổi thường huấn là nghi thức chào cờ khai mạc có sự hiện diện của Cha Giuse tuyên úy Liên Đoàn và quý Trưởng trong ban chấp hành của Hiệp Đoàn . Với câu chuyện khai mạc của Cha tuyên úy nhấn mạnh cho các anh chị huynh trưởng phải luôn biết noi gương, học hỏi nơi người có óc suy tư và đầy sáng tạo trong môi trường hiện sinh và để đem Chúa đến cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi như trong bài “Thiếu nhi tân hành ca” chúng ta hát “Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ mọi nơi”.

Trong buổi sáng, Cha Giuse Tuyên úy Liên đoàn đã chia sẻ cho các anh chị Huynh trưởng biết về Phụng vụ trong thánh lễ, giúp cho các anh chị hiểu sâu hơn về các nghi thức có trong Phụng Vụ. Tiếp đó Cha đã dạy cho các anh chị về sứ mạng của một người Huynh trưởng dành cho các em thiếu nhi trong bối cảnh hôm nay, một người Huynh trưởng qua cung cách sống phải có tấm lòng và đời sống nội tâm sâu sa, phải luôn biết sống Lời Chúa và chính mình phải sống theo như những gì chúng ta được trải nghiệm qua đời phục vụ.

Kế tiếp bài chia sẻ của Cha là đến bài chia sẻ của Dì Anna Đinh Thị Hiên, Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất. Dì đã chia sẻ cho các anh chị Huynh trưởng về đời sống hiện đại ngày hôm nay của các bạn trẻ, và chỉ cho các bạn phương pháp sư phạm giáo lý bằng cách hiệp thông với Lời Chúa và kết hợp với Chúa một cách sâu xa hơn.

Kết thúc kỳ thường huấn là thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống được Cha Giuse chủ tế. Qua lời Chúa và bài giảng của Cha, giúp cho mỗi người anh chị Huynh trưởng biết được rằng chúng ta luôn có Chúa Thánh Thần đồng hành trong cuộc sống, vậy nên chúng ta phải luôn biết cầu nguyện để được ơn Chúa Thánh thần soi sáng để ra đi loan báo tin mừng như các tồng đồ khi được đầy Thánh Thần các ông đã ra đi loan báo tin mừng và nói được nhiều thứ tiếng mới lạ. xin Ngài hãy đến như ngọn gió mát, thổi vào cuộc đời chúng con luồng sinh khí mới để cả trái đất này được thay da đổi thịt trong cùng một Thánh Thần Tình Yêu..

Cuối thánh lễ, các anh chị huynh trưởng chia tay ra về trong niềm vui của Chúa Thánh Thần để ra đi loan báo tin mừng Nước Thiên Chúa cho mọi người.

Anna Nguyễn Thị Trang Nhi