Tiểu sử Cha Phêrô Vêrôna Chu Quang Tòng

 • Sinh ngày: 26 tháng 11 năm 1939 tại giáo xứ Thọ Ninh, xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
 • 1939 – 1952: ở gia đình và học tại làng Thọ Ninh, xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
 • 1952 – 1954: Học trung học tại trường Vinh Sơn Liêm – Bắc Ninh
 • 1955 – 1957: làm nông nghiệp tại quê hương Thọ Ninh
 • 1957 – 1960: Học chủng viện Gioan Hà Nội
 • 1960 – 1964: Học hàm thụ chương trình chủng viện ở Toà tổng giám mục Hà Nội và Toà giám mục Bắc Ninh.
 • 5/1964 –  5/1978: Tập trung cải tạo tại nhiều  cơ sở giam giữ ở miền Bắc.
 • 1978 – 1979: Tham gia lao động trong đội thợ mộc hợp tác xã Phú Lương
 • 01/12/1979: Chịu chức phó tế trong âm thầm tại phòng U8 Tòa giám mục Bắc Ninh (Đức giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng truyền chức)
 • 08/12/1979: Chịu chức linh mục trong âm thầm tại nhà thờ Giang Xá, Tổng giáo phận Hà Nội (Đức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận truyền chức)
 • 1979 – 1984: Tham gia lao động trong đội thợ mộc tại hợp tác xã Phú Lương
 • 1985 – 1989: Vừa lao động ở quê nhà Thọ Ninh, đồng thời giúp việc cho Tòa giám mục Bắc Ninh.
 • 1990 – 1998: Quản lý Tòa giám mục Bắc Ninh
 • 1998 – 2007: Chính xứ giáo xứ Thọ Ninh
 • 2007 – 2009: Chính xứ giáo xứ Lai Tê, kiêm nhiệm các giáo xứ Thọ Ninh, Ngăm, Dâu và Đình Tổ
 • 02/2009 – 8/2009: Chính xứ giáo xứ Tử Nê và Lai Tê
 • 9/2009 – 2013: Quản lý Tòa giám mục, chăm sóc linh cốt các thánh tử đạo.
 • 7/03/2013 – 27/ 6/2017: Chính xứ giáo xứ Đình Tổ
 • 06/2017:  nghỉ hưu tại Toà giám mục Bắc Ninh và nhà hưu dưỡng linh mục Từ Phong.

An nghỉ trong Chúa lúc 11g00 ngày 9 tháng 05 năm 2024 tại nhà hưu dưỡng linh mục Từ Phong. Hưởng thọ 85 tuổi, với 45 năm linh mục.

 

Kính báo,

Văn phòng Toà giám mục Bắc Ninh

Tin liên quan