Tĩnh tâm định hướng ơn gọi tu trì

Xuân Hoà: Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 7 năm 2015, lớp tĩnh tâm phân định ơn gọi đã diễn ra tại nhà ứng sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự với sự góp mặt của 25 em có ý hướng tận hiến cho Chúa đến.

“Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị”,  là những lời ca đầy cảm xúc trong bài hát “một cõi riêng tư” của tác giả Thúy Nhiên. Đó cũng chính là bầu khí và tâm trạng của các em nơi đây. Một bầu khí toàn giữ thinh lặng để các em hoàn toàn sống với Chúa cách riêng tư và thân tình. Nhờ bầu khí và sự gặp gỡ này, các em lắng đọng tâm hồn mình, lắng nghe tiếng Chúa để hiểu rõ con người mình và nhận ra bậc sống Chúa mời gọi.

Với sự đồng hành của quý cha ban ơn gọi, cùng những giờ cầu nguyện, chầu Thánh Thể và sự gặp gỡ Chúa riêng tư nơi thẳm sâu cõi lòng, các em tìm kiếm, lắng nghe và xác quyết ơn gọi Chúa muốn nơi bản thân. Cuối thời gian tĩnh tâm, các em sẽ đưa ra quyết định sau cùng để chọn bậc sống cho mình: tận hiến cho Chúa trong ơn gọi tu trì.

Đẹp thay những bước chân ra đi rao truyền Tin Mừng cứu độ! Tất cả các ơn gọi đều đáng quý và đều góp phần trong việc loan báo Tin mừng. Chúng ta đều có thể nên thánh, làm chứng và giới thiệu Chúa cho người khác trong bậc sống của mình. Lời mời gọi “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”, vẫn mãi vang lên và mời gọi những tiếng đáp trả nên tông đồ cho Chúa trong cuộc đời.

IMG_5162 IMG_5182 IMG_5191 IMG_5208 IMG_5210 IMG_5219-1 IMG_5227

                                                                                                N.T.T