Tông đồ Cầu nguyện, 05.05.20

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-05-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Chào đón ngày mới, con nguyện hứa trở nên chứng nhân của Thiên Chúa trong mỗi ngày sống của con. Xin cho mọi việc con làm đều nhân danh Chúa Ki-tô. Con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện theo ý của ĐGH trong tháng này, xin cho các phó tế trở nên nhân chứng của tình yêu vì “Phó tế là những người gìn giữ việc phục vụ trong Hội Thánh.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome a new day, pledging to be a witness of the Lord in your everyday life. May your works speak of Christ. Offer your day for prayer intention of this month, for deacons to be testimonies of love; “the deacon is the custodian of service in the Church” (Pope Francis). Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúng ta hãy dành ra một khoảng thời gian trống trong hoạt động sống thường ngày. Hãy để những lời của Mẹ Thánh Tê-rê-sa vang lên trong lòng chúng ta, “làm quen với sự cô đơn là một điều tuyệt vời cho việc cầu nguyện”. Tình yêu cần thời gian để ở bên cạnh nhau, gặp gỡ và dành thời gian cho nhau, để được là chính mình, để sẻ chia và biết lẫn nhau. Dành thời gian ở riêng với Thiên Chúa chính là lời cầu nguyện, đặt bản thân trong sự cô độc và tĩnh lặng để Ngài tìm thấy chúng ta. Chúng ta có dành thời gian cho Chúa không? Hãy nhớ rằng sứ vụ của chúng ta sẽ trở nên hoa trái nhờ lời cầu nguyện.

WITH JESUS DURING A DAY

Leave for a moment your daily activities. Let the words of Saint Teresa resonate in your heart, “getting used to loneliness is a great thing for prayer.” Love needs time to be alone with each other, to meet, to spend time together, to be, to share, to know each other. Spending time alone with the Lord is prayer, disposing ourselves in solitude and silence for him to find us. Do you spend time alone with the Lord? Remember that your mission will be fruitful as it feeds on prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con xin góp nhặt mọi suy nghĩ của mình vào giây phút cuối ngày hôm nay. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì hồng ân đặc biệt mà con nhận được hôm nay. Ngày hôm nay con thức dậy với tâm trạng như thế nào? Con có cảm thấy buồn hay cô đơn hay không? Con đã cư xử như thế nào? Giờ đây, con xin dâng lên Chúa những khó khăn trong hôm nay, để Ngài làm chúng trở nên những điều tốt đẹp. Con trông mong ngày mai lại đến, xin ban cho con ân sủng để thực thi thánh ý của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I gather my thoughts at the end of the day. I thank you for a special grace I have received today. What mood did I wake up today? Did I feel sadness or loneliness? How did I react? I now talk to God about the difficult times of the day and give them to him to help me turn them something beautiful. I look forward to tomorrow and ask for the grace to do God’s will. Our Father…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.