Tông đồ Cầu nguyện, 1.3.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-03-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, hôm nay Chúa Nhật I mùa Chay, mua mà Giáo Hội mời gọi con cái mình quyết tâm trở về với Cha. Trong tháng này, chúng con cầu nguyện cho Giáo Hội Trung Quốc luôn luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hiệp nhất hơn. Con hướng lòng đến anh chị em Ki-tô hữu ở Trung Quốc, chỉ chiếm một phần rất nhỏ dân số (1%) tại đất nước này, con xin phó dâng họ trong bàn tay Cha. Xin Cha mở lượng hải hà nâng đỡ họ. Lạy Cha chúng con…   

WITH JESUS IN THE MORNING

Today is the first Sunday of Lent, the time the Church offers us to turn resolutely to the Lord. We are praying this month that the Church in China may persevere in its faithfulness to the Gospel and grow in unity. I am thinking of these Catholics, so few in number in the vastness of the Chinese population (1%). I offer my day for them, and I entrust them to the Lord. Let a generous spirit support them. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Vào khoảnh khắc giữa ngày, con suy ngẫm về những lời của ĐGH: “Con đường hướng đến Phục Sinh mời gọi chúng ta đổi mới diện mạo và trái tim như những người Ki-tô hữu đích thực bằng việc sám hối, hoán cải và thứ tha, để chúng ta có thể sống trọn sự phong phú của Mầu Nhiệm Vượt Qua.” Con có thể sống điều này trong đời con như thế nào?

WITH JESUS DURING A DAY

In the middle of this day, I meditate on these words of Pope Francis: “The way to Easter calls us to renew our face and our hearts as Christians through repentance, conversion and forgiveness so that we can live all the richness of the Paschal mystery.” How shall I live this out in my own life?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm nơi thanh vắng và hít thở thật sâu, để tim mình được lắng đọng. Hôm nay có biến cố nào khiến con hạnh phúc. Con có cảm thấy mình được yêu, được trân trọng và có giá trị với ai đó không? Con dừng lại ít phút để cảm nếm điều này, và dâng lời tạ ơn Chúa vì mọi việc tốt lành Ngài đã làm. Con chuẩn bị bản thân thật tốt, để trái tim được đong đầy tình yêu của Chúa, và trao ban tình yêu ấy cho tha nhân. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place and breathe deeply, letting your heart quiet down. What events made you happy today? Did you feel loved, esteemed or valued by someone? Remain with those thoughts for a few minutes. Give thanks to God for all the good things of the day. Prepare yourself for tomorrow to carry God’s love in your heart to give to others. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.