Tông Đồ Cầu Nguyện, 1.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-08-2020

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì một đêm trôi qua bình an và một ngày mới lại đến. Ngài chính là Đấng mà con mong muốn dâng hiến tất cả những gì trong cuộc sống của con, niềm vui, những hiểu lầm, đau khổ, và những hy vọng. Lạy Cha, con xin dâng ngày mới lên Cha. Xin Cha giúp con biết nhận ra sự hiện diện của Cha, nhận ra rằng chỉ có Cha mới có thể biến đổi con. Con cũng xin dâng ngày hôm nay, cầu nguyện theo ý chỉ Đức Giáo Hoàng, xin cho những người đang sống và làm việc trên biển, trong đó có các thủy thủ, ngư dân và gia đình của họ luôn được bình an. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to Jesus for the night that passed and for the new day. Jesus is the one to whom I want to give what I live; my joys and misunderstandings, sufferings and hopes. I offer to God this day, asking him for help in recognizing his presence, knowing that only he can change me. I also offer this day, with Pope Francis, for all those who work and live from the sea, among them sailors, fishermen and their families. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúa Giê-su luôn đón nhận nỗi buồn và những giọt nước mắt của con. Giống như lửa thử vàng, Ngài để con được thanh tẩy. Từng bước đi của con trên con đường nên thánh luôn có đức tin đồng hành, con tin nơi tình yêu của Cha và nguyện bước theo Ngài, dù trong nơi bão tố. Con biết rằng khi khó khăn ập đến, mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn duy nhất tình yêu của Cha tồn tại mãi cùng con, để con được cùng Cha vui thưởng chiến thắng vinh quang.

WITH JESUS DURING A DAY

The Lord Jesus always welcomes my cry and sorrow. Just as gold and silver are tested by fire, the Lord allows me to be purified. My walk of holiness corresponds to my faithfulness to love and following Jesus, even in the midst of the storm. I know that whatever the tribulation may be, it will pass, but the love of Christ will remain with me and I will achieve victory with him.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành ra đôi phút để nhìn ngắm lại những gì đã xảy ra trong hôm nay. Khép đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khoảnh khắc nào đã lấp đầy trái tim con bằng niềm vui và sự bình an? Hôm nay con đã giúp đỡ ai? Con xin cầu nguyện cùng Chúa trong đôi phút và dâng lên Ngài những lo lắng trong con lúc này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a few minutes to recollect what you experienced today. Close your eyes for a moment and take a deep breath. What moments have filled your heart with joy and peace? Whom have you helped today? Stay alone with Jesus for a few minutes. Tell the Lord about your worries give them all to him. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.