Tông đồ Cầu nguyện, 10.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-01-2020

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Bắt đầu ngày mới bằng việc dâng đời sống của bạn lên Chúa, nguyện xin cho các Kitô hữu, những người thuộc các tôn giáo khác, và tất cả những ai thiện chí biết cổ vũ hòa bình và công lý trên thế giới. Trong suốt hành trình nơi dương gian, Chúa Giêsu đã có rất nhiều cử chỉ yêu thương đối với tha nhân. Vậy cử chỉ thể hiện tình yêu của bạn là gì? Bạn có đến gần hơn với những người gặp khó khăn và đau khổ ngay bên bạn không? Xin cho những cử chỉ của bạn giúp khích lệ và tiếp thêm sức mạnh cho họ. Nguyện cho sự kết thân gần gũi của bạn chữa lành cuộc sống của họ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin your day by offering your life to the Lord that Christians, followers of other religions, and all people of goodwill may promote peace and justice in the world. During his life, Jesus made concrete gestures of love to others. What are your gestures of love? Are you close to the difficulties and sufferings of your neighbor? May your gestures encourage and strengthen those who suffer. May your closeness heal the lives of others. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Một kinh nghiệm chữa lành là nhận ra không có ai hoàn hảo cả. “Không có gia đình nào hoàn hảo, nhưng đừng vì thế mà con đâm lo sợ sự bất toàn, dễ đổ vỡ hay thậm chí xung đột…con phải học cách giải quyết chúng cách tích cực. Vì vậy, mỗi gia đình với những giới hạn và lỗi lầm của mình, cùng tình yêu thương bao bọc lẫn nhau, họ sẽ trở nên trường học của sự tha thứ.” (ĐGH Phanxicô) Những khó khăn giúp cho tình yêu thương tha nhân triển nở hơn. Thập giá chính là một phần của nối kết và kiên vững, là phục sinh của tình yêu. Bạn có thể kiên định với tình yêu cả trong những khó khăn thử thách không? Nguyện xin Chúa giúp đỡ để bạn mãi luôn trung thành với Người.

WITH JESUS DURING A DAY

It is a healing experience to realize that no one is perfect. “There is no perfect family, but you don’t have to be afraid of imperfection, fragility, or even conflict…you have to learn to deal with them constructively. Therefore, when a family, with their own limitations and sins, loves each other, they become a school of forgiveness” (Pope Francis). Difficulties can help mature love for another person. The cross is part of the bonds and perseverance in them is the resurrection of love. Are you able to remain steadfast in love during difficulties? Ask the Lord for help to remain faithful.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Nhìn vào ngày sống, sự hiểu biết về những ân sủng đặc biệt bạn đã lãnh nhận và dâng lời tạ ơn Chúa vì những điều đó. Hãy tìm kiếm trong trái tim bạn những cảm giác sợ hãi, việc mất lòng tin và giận dữ với những điều xung quanh bạn ngày hôm nay. Điều gì dẫn đến những cảm xúc đó? Những điều ấy để lại thông điệp gì chọ bạn? Xin dâng những trải nghiệm lên Chúa, xin Ngài ôm ấp bạn trong tình yêu thương của Ngài. Hãy viết ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a deep breath and close your eyes. Look at the day, acknowledge any special graces you received and give thanks to God for them. Search your heart for those feelings of fear, distrust and anger that surrounded you today. What caused these feelings? What message did they leave within you? Offer the experience to God and ask him to embrace you in his love. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.