Tông Đồ Cầu Nguyện, 10.11.2019

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trọn hảo, con dâng lời tạ ơn Cha cho khởi đầu của ngày Chúa Nhật hôm nay, “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.” (Lc 20,28)
Cha ơi, con thật cứng lòng khi chẳng thể tin vào thánh ngôn cuối cùng của Thiên Chúa là sự phục sinh của Cha, và là sự thật mà con được mời gọi để sống. Xin Cha gia tăng đức tin nơi con, để con thực sự tin rằng Thiên Chúa là sự sống! Con xin dâng ngày hôm nay, hiệp thông cùng Mạng Lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng để cầu nguyện cho các cuộc đối thoại và hòa giải ở vùng Cận Đông. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
Father of Kindness, I thank you for the beginning of this Sunday and the grace to celebrate the faith with my community. “God is not a God of the dead, but of the living.” (Luke 20:38) It is often hard for me to believe that the resurrection is God’s last word and a reality that I am already invited to live. Grant me the grace, Lord, to believe in you, God of life! I offer this day by joining the Pope’s Worldwide Prayer Network and praying for dialogue and reconciliation in the Near East. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Một tâm hồn đạo đức nhưng cô độc và không được dẫn dắt, cũng giống như một hòn than không được nhóm lửa và ngày càng nguội lạnh.” (thánh Gioan Thánh Giá) Trong suốt cuộc đời, có đôi khi đức tin của con trở nên nguội lạnh, cứng lòng hơn mỗi khi con bị xáo động, sa ngã dịp tội và quay lưng lại với Chúa. Khi ý thức được điều này, con phải cầu nguyện liên lỉ và tạ ơn Chúa trong từng giây từng phút. Con phó dâng mọi thứ trong bàn tay quan phòng của Chúa, tất cả những người con gặp gỡ, và mọi thứ xảy đến trong con. Con tin rằng được kết hiệp với Chúa sẽ làm cho tim con luôn được sưởi ấm bởi tình yêu và lòng thương xót của Ngài.
WITH JESUS DURING A DAY
“A virtuous soul, but alone and without a master, is like the burning charcoal that is isolated: it gets cold rather than kindling.” (St. John of the Cross) It is possible that throughout my life I will let myself cool in the faith, becoming cooler in times of turmoil, falling into sin and turning away from the Lord. Knowing this, I must always commit to my schedule of prayer, thanking God during each moment of the day. I put into your hands everything that I will do, all the people I will meet, and everything that goes on inside me. I trust that, being united with God, my heart will always be warmed by his love and mercy.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con góp nhặt lại mọi suy nghĩ vào cuối ngày sống hôm nay. Con nhìn lại trái tim mình cùng với những trải nghiệm, và tạ ơn Chúa vì những gì Người đã ban cho con. Những ai cần bàn tay con giúp đỡ, lời nói con động viên, một cái ôm ấm áp, một nụ cười hay sự hiện diện của con? Ai cần đến con như một người mang hình ảnh Thiên Chúa? Con có để Chúa hiện diện qua con trong cuộc sống của tha nhân không? Con xin dâng lên Chúa cuộc sống của con, và con nguyện hứa rằng mọi ý hướng của con sẽ dành để phục vụ tha nhân vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE NIGHT
I gather my thoughts at the end of the day. I go back through my heart to what I experienced and thank God for what he has given me today. Who needed my hands, my word, my hug, my smile or my presence? Who needed me to be the face of God? Did I allow God to be present through me in the lives of others? I offer my life to God and pledge my willingness to serve my neighbor tomorrow. Our Father…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.