Tông đồ Cầu nguyện, 11.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-01-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Đón chào ngày mới và dâng lên Chúa Cha ý cầu nguyện của tháng này, xin cho các Kitô hữu, những người thuộc các tôn giáo khác, và tất cả những ai thiện chí biết cổ vũ hòa bình và công lý trên thế giới. Từ bỏ những điều nho nhỏ vì sự tốt lành cho tha nhân chính là con đường dẫn đưa đến niềm vui. Vì vậy, hãy cố gắng cư xử quảng đại hơn với những người bạn sẽ gặp hôm nay. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome a new day and offer it for the intention of this month, that Christians, followers of other religions, and all people of goodwill may promote peace and justice in the world. Small renunciations in favor of your neighbor are a path that leads to joy. Strive to act with generosity with all those you encounter today. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Tình yêu giúp chúng ta lớn lên vì nó cho phép người được yêu được trở là chính mình mà không phải áp đảo hay lấn lướt người khác. Tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta bộc lộ tất cả những điều tốt lành trong mình và phản chiếu ánh sáng thánh thiện của Chúa. Chúng ta hãy nên cố gắng bỏ đi trong mình những gì không thuộc về Thiên Chúa và để cho tình người, lòng trắc ẩn và sự hiền lành lớn lên.

Tôi phải loại bỏ điều gì để Chúa ngự bên trong con người tôi có thể tỏa sáng trên cuộc đời tôi?

WITH JESUS DURING A DAY

Love helps us to grow because it allows the beloved to be who he is, without overwhelming or dominating. The Love of the Lord pushes us to bring to light all that is good in us and is a reflection of his divine spark. We should try to remove from within us what is not of God and allow humility, compassion, and meekness to grow within us. What must diminish in your life so that the Lord who dwells in you may shine in your life?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Nhìn lại ngày sống của bạn và dâng lời tạ ơn Chúa vì những điều tốt lành bạn đã làm. Nhìn lại những trải nghiệm và khám phá ra những lúc bạn thấy mình tự do thể hiện hành động và hòa thuận với mọi người xung quanh. Từ giờ trở đi, bạn phải làm gì để gìn giữ và nuôi dưỡng những thái độ đó? Xin Chúa ở lại với bạn và hướng dẫn bạn trong mọi hành động. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Become aware of your day and give thanks to God for any good that you did. Look at the experience and discover when you felt free in your actions and in harmony with your neighbor. How could you preserve and cultivate those attitudes from now on? Ask God to remain with you and guide you in your actions. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.