Tông đồ Cầu nguyện, 11.11.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-11-2019

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Chúa, hồn con vang lên lời tri ân cảm tạ vì những ơn lành Ngài đã ban cho con trong ngày hôm nay!
“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó.” (Lc 17,3) Khi đọc đoạn Tin Mừng này, xin Cha ban ơn để con có thể thấy được lòng thương xót của Cha. Ước gì con biết học cách tha thứ cho anh em mình như Cha đã tha thứ cho con. Xin Cha giúp con tha thứ cho tất cả mọi xúc phạm, dù đó là lần thứ nhất, thứ hai hay muôn ngàn lần đi chăng nữa. Ôi Cha ơi, xin giúp con trở nên máng chuyển lòng thương xót của Cha cho toàn thế giới. Hiệp cùng ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, con xin dâng lên mọi ý nguyện, đời sống, lời nói và việc làm của con để cầu nguyện cho sự hoà giải ở vùng Cận Đông. Sáng danh Đức Chúa Cha…
WITH JESUS IN THE MORNING
Thank you, Lord, for granting me the grace of this day! “If your brother sins, rebuke him: and if he repents, forgive him.” [Luke 17:3] As I read this passage of the Gospel, I ask you to show me your mercy. May I learn to forgive the faults of others as you forgive me. May I forgive the first fault, forgive the second fault, and also forgive all subsequent faults. Help me to be a vessel of mercy in the world. I join my prayers this day with the intentions of the Holy Father, offering my life, words and deeds for reconciliation in the Near East. Glory Be…
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Lạy Chúa, con thấy thật khó để sống nhất quán trong những quyết định hoặc phong cách sống của mình. Và việc luôn trung thực trong mọi lời nói cũng là một thử thách cam go. Điều khiến con trở nên khác biệt, đó là con sống đúng với những gì mình rao giảng dù có gặp bất hạnh rủi ro đi chăng nữa. Xin Chúa ban ơn để mọi hành động và lời nói của con luôn song hành với nhau. Ước gì con luôn biết tìm kiếm để dù chỉ trong một cử chỉ nhỏ nhặt thôi cũng đều dạt dào tình mến. Và trong cuộc giằng co để sống yêu thương như thế, xin cho con trở nên giống Chúa hơn, luôn mến yêu hết thảy mọi người.
WITH JESUS DURING A DAY
It’s not easy to be consistent with my decisions or my way of life. It is also not easy to be true in everything I say. What sets me apart is, despite the mishaps, to be consistent with what I preach. I ask God that my actions should not be far from my words. May I seek in every gesture to put in love without measure. In the midst of this struggle, may I become more like the Lord, always loving humanity.
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào lúc cuối ngày, con hít thở nhẹ nhàng và để lòng mình lắng lại. Con hồi tâm xét lại những gì đã diễn ra trong suốt ngày sống hôm nay, đặc biệt là các cuộc gặp gỡ với từng người một. Cuộc gặp gỡ nào là quan trọng nhất, và tại sao? Con đã cảm thấy như thế nào? Có điều gì tác động lên con chăng? Con ghi nhớ lại những gì mình vừa khám phá ra và quyết tâm tận dụng mọi cơ hộ để loan truyền tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE NIGHT
I calm my thoughts and breathe quietly at the end of the day. I go through my day, especially the encounters I’ve had with each person. Which encounter was most important and why? How did I feel? What impacted me? I take note of what I discover and resolve to use every occasion to communicate the love and mercy of God. Our Father…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.