Tông Đồ Cầu Nguyện, 11.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-08-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Cha vì một giấc ngủ êm và một ngày tươi mới. Xin Cha tác tạo trong con một quả tim sẵn sàng đón tiếp tha nhân như những đứa trẻ luôn quảng đại đón nhận mọi người với niềm hân hoan và cởi mở. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu cho tất cả những người đang lao động và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, người đánh cá và gia đình của họ luôn được bình an. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to the Lord for this past night, refreshed for another day. I ask the Lord to create in me a heart available to welcome others as children do so genuinely, who are able to receive others with joy and openness. I offer my day for all the people who work and live from the sea, including sailors, fishermen and their families, in union with the Pope’s Worldwide Prayer Network. Hail Mary……

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong những giây phút hạnh phúc và khó khăn nhất của cuộc đời, điều quan trọng là con biết tái thiết lập mối tương quan của con với Chúa. Xin cho con biết giữ bản chất và khát khao của mình để trái tim của con được kết nối với Ngài. Con dâng Chúa tất cả những việc làm của con dưới sự theo dõi ân cần và đầy yêu thương của Ngài. Lạy Chúa, xin cho những công việc hàng ngày của con được thực hiện, con trao phó các dự định của con cho Ngài, để con mơ những giấc mơ mới và sống từng khoảnh khắc theo ý Ngài, đó cũng là điều khiến con thực sự hạnh phúc, vì không có gì hạnh phúc hơn Chúa..

WITH JESUS DURING A DAY

In the happiest and most difficult moments of life, it is important that I reestablish my connection with God. May I keep my essence and my desire to have my heart connected to him. I offer him all my actions so that they are under your careful and loving eye. I want to carry out my daily tasks, entrust my projects to him, dream new dreams and live each moment in the way that pleases him and that makes me truly happy, because there is no happiness outside him..

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày sống của mình và dâng lời tạ ơn Chúa vì mọi điều tốt lành Ngài đã làm cho con. Con nhìn vào những trải nghiệm và khám phá khi con cảm thấy tự do trong mọi hành động và hòa hợp với người thân cận. Làm thế nào con có thể gìn giữ và thăng tiến hơn với những thái độ đó từ bây giờ? Nguyện xin Chúa ở lại và hướng dẫn con trong mọi hành động. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Become aware of your day and give thanks to God for any good that you did. Look at the experience and discover when you felt free in your actions and in harmony with your neighbor. How could you preserve and cultivate those attitudes from now on? Ask God to remain with you and guide you in your actions. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.