Tông đồ Cầu nguyện, 13.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-01-2020

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

      Cùng dâng lời tạ ơn Cha trong buổi sáng thật đẹp hôm nay. “Tình yêu chẳng để ý liệu đối phương có gương mặt xấu hay đẹp. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài yêu thương tất cả mọi người mà chẳng màng đến sự khác biệt.” (ĐGH Phanxicô) Tiếng gọi đức tin và sứ mạng được thể hiện trong đời sống cộng đoàn. Vì thế hãy yêu mến tha nhân như cách Giêsu yêu mến mọi người. Hãy dâng ngày sống của bạn để cầu nguyện theo ý ĐGH trong tháng này. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks to God on this beautiful morning. “Love does not see if one has a poor face or a beautiful face. And Jesus does the same: loves everyone without distinction” (Pope Francis). The call to faith and mission is lived in community with others. Strive to love others in the manner of Jesus. Offer your day for the intention of Pope Francis for this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Đức tin trong đời sống cộng đoàn là biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúa Giêsu đã tìm kiếm bạn hữu để cùng thực hiện sứ mệnh mà Ngài được Chúa Cha trao phó. Trung tâm của cộng đoàn là Chúa Giêsu, Đấng đã mời và gọi chúng ta chia sẻ sứ mạng với Ngài. Bạn có chia sẻ đức tin của mình với cộng đoàn bạn đang sống không? Bạn có quan tâm chăm sóc cho người thân cận không? Bạn có nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người bạn gặp gỡ?

WITH JESUS DURING A DAY

Faith lived in community is an expression of God’s love for us. Jesus sought friends to carry out the mission entrusted to him by his Father. The center of the community is Jesus, who invites us and calls us to share the mission with him. Do you share your faith in your community? Do you take care your neighbor? Do you recognize that God is present in those you encounter?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Nhìn lại ngày sống qua từ sâu thẳm trái tim bạn. Tạ ơn Chúa vì những khoảnh khắc mạng lại cho bạn niềm vui và bình an đích thực. Hãy nhớ lại, và cảm nghiệm những cảm xúc ấy một lần nữa. Nguyện xin Chúa chỉ cho bạn những thách thức mà bạn đã phải đối mặt ngày hôm nay. Bạn đã đáp trả như thế nào? Bạn có hành động cách tự do, cảm nghiệm tình yêu, niềm hy vọng và vững tin không? Bạn có bất an không? Hãy rút ra những bài học từ kinh nghiệm hôm nay, và cầu xin Chúa ban ơn để ngày mai bạn có thể hành động với một nội tâm tự do, chứ không phải như một nô lệ tội lỗi. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Look over your day in your heart. Thank God for the moments that have given you peace and joy. Remember them and enjoy them again. Ask God to show you what challenges you faced today. How did you respond to them? Did you act freely, feeling love, hope and confidence? Did you feel restless? Learning from what was experienced today, ask God for the grace tomorrow to act with interior freedom, not as a slave to sin. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.