Tông đồ Cầu nguyện, 13.4.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-04-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Tin mừng sáng nay cho ta thấy Chúa Giê-su đón gặp các bà Ma-ri-a Mác-đa-la cùng một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, và nói với họ: “Chị em đừng sợ! về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28,10) Hôm nay, Chúa Giê-su cũng nói với con những lời này. Con đón nhận như thế nào đây? Những lời nào con muốn ghi nhớ? Con xin dâng ngày sống hôm nay lên Đấng Phục Sinh, nguyện xin Ngài thánh hóa con trở nên người tông đồ cầu nguyện, luôn sẵn sàng ra đi và loan báo Tin Mừng về sự Phục Sinh của Ngài. Alleluia! Chúa đã sống lại rồi! Lạy Cha chúng con…   

WITH JESUS IN THE MORNING

In this morning’s Gospel, we see Jesus coming to meet Mary Magdalene and the other Mary, and tell them: “Do not be afraid, go and tell my brothers that they must go to Galilee: there they will see me.” (Matthew 28:10) Today Jesus is addressing me with these words. How do I welcome them? What word(s) do I want to remember? I offer my day to the Risen One and ask him to make me an apostle of prayer, available and ready to go and announce the Good News of his resurrection. Alleluia! He is alive! Our Father… 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúa Ki-tô đang sống và ở lại với chúng ta. Ngài tỏ cho ta thấy ánh quang nơi gương mặt của Đấng Phục Sinh, và chẳng hề bỏ rơi những ai đang chịu thử thách, khổ đau hay buồn rầu.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, con xin phó dâng cho Ngài tất cả những ai đang chịu đau khổ, đặc biệt là những người đang là nô lệ của nghiện ngập. Xin cho con được đồng hành cùng họ trên bước đường dẫn đến tự do.   

WITH JESUS DURING A DAY

“Christ lives and stays with us. He shows the light of his Risen face and does not abandon those who are in trial, in suffering and in mourning.” (Pope Francis) Risen Jesus, I entrust to you the people around me who are suffering, and more particularly those who are prisoners of addiction. May I take a step with them on their path to liberation.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con chú ý đến cảm xúc của mình ngay lúc này, và dâng lên Chúa lời cảm tạ vì những điều nhỏ bé đang mang lại niềm vui và hy vọng cho con. Con cũng nhìn lại những sinh hoạt thường diễn ra trong ngày, con có lựa chọn đứng về phía sự sống không? Con có yêu thương người khác không? Tâm trạng của con tồi tệ hay giận dữ? Lạy Chúa, xin Chúa cho con dành thời gian tâm sự với Ngài, và xin cam kết rằng rằng, ngày mai con sẽ lựa chọn sự sống, sẽ giúp đỡ người khác, và phục vụ họ với nụ cười luôn nở trên môi. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Become aware of how you feel now. Give thanks to God for the little details that filled you with joy and hope. Look at the general activities of the day. Have you chosen life in all your actions? You have loved others? Were you in a bad mood or felt anger? Talk to God and commit tomorrow to choose life, to help others and serve them with a smile. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.