Tông Đồ Cầu Nguyện, 13.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-07-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con khát khao được hợp nhất cùng Chúa Giêsu trong ngày mới hôm nay. “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”. (Mt 10,39). Chúa Giêsu cho con thấy niềm vui đích thực nằm trong niềm tin đơn giản của đời sống là được trao ban cho người khác. Nguyện xin Chúa Giê-su giúp con đáp trả lời mời gọi yêu thương của Ngài, đặc biệt là trong những hành động nhỏ nhất và lặng lẽ nhất của ngày hôm nay. Xin Chúa Giêsu ban cho con một trái tim sẵn lòng đồng hành cùng những gia đình thân hữu. Con hiệp dâng ngày hôm nay cho những gia đình ấy theo ý chỉ của ĐGH Phanxicô. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

I want to live in union with Jesus as this new day begins. “Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it” (Matthew 10:39). Jesus shows me how true joy lies in the simple trust of a life given to others. I ask Jesus to help me accept his invitations of love, especially in the smallest and quietest gestures of this day. I also ask Jesus for a heart available to accompany the families that are closest to me. I offer this day for them, uniting myself with the intention of Pope Francis. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Một hành động của tình yêu sẽ làm cho chúng ta hiểu Chúa Giêsu nhiều hơn” (thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu). Thật đơn giản để làm vui lòng Thánh Tâm Chúa bằng việc thể hiện một cử chỉ ân cần đến những người bé mọn trong chúng ta. Những thái độ mà tôi thường có đối với những người phải chịu đựng đau khổ, cô đơn, bệnh tật hoặc bị bỏ rơi là gì? Tôi rà soát xem trong ngày sống tôi đã làm gì để giúp giảm bớt đau khổ của tha nhân. Nếu không giúp được gì, tôi thấy cách nào có thể góp phần giúp đỡ họ.

Nguyện xin Chúa ban ơn để con biết cảm thông và tìm cách tốt nhất để phục vụ tha nhân.

WITH JESUS DURING A DAY

“One single act of love will make us know Jesus better.” (St. Therese of Lisieux) How simple it is to please the Lord’s heart by making a gesture of kindness to the least among us. What are the attitudes that I usually have towards people who suffer from misery, loneliness, illness or abandonment? I will examine whether in my daily life I have done anything to lessen people’s suffering. If I still do nothing, I will see how I can make a concrete contribution to helping them. I ask the Lord for the grace to feel compassion for others and to find the best way to serve my neighbor.

— ∞  +  ∞ —

Con cảm nhận lại những cảm xúc ngay lúc này. Con tạ ơn Chúa vì những điều nho nhỏ khiến con tràn ngập niềm vui và hy vọng. Con nhìn lại các hoạt động tổng thể của ngày hôm nay. Con có chọn sự sống trong tất cả các hành động của con không? Con có yêu mến người khác không? Con có đang trong tâm trạng tồi tệ hay cảm thấy dễ tức giận không? Con nói chuyện với Thiên Chúa, và cam kết với Ngài rằng ngày mai con sẽ chọn lựa sự sống, giúp đỡ tha nhân và phục vụ họ với nụ cười thường trực trên môi. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Become aware of how you feel now. Give thanks to God for the little details that filled you with joy and hope. Look at the general activities of the day. Have you chosen life in all your actions? You have loved others? Were you in a bad mood or felt anger? Talk to God and commit tomorrow to choose life, to help others and serve them with a smile. Hail Mary…  

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.