Tông đồ Cầu nguyện, 14.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-01-2020

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Xin dâng lời tôn vinh Thiên Chúa trong ngày mới này, và tạ ơn Ngài vì tất cả mọi điều Ngài ban cho bạn. “Chúa Giêsu phục vụ con người, và Ngài giảng giải mọi thứ để người ta hiểu về việc ấy. Chúa luôn luôn phục vụ mọi người và luôn mang trong mình tinh thần của người tôi tớ.” (ĐGH Phanxicô) Hãy phục vụ người khác với niềm vui trong mỗi hoạt động hằng ngày của bạn. Cùng dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho các Kitô hữu, những người thuộc các tôn giáo khác, và tất cả những ai thiện chí biết cổ vũ hòa bình và công lý trên thế giới…

WITH JESUS IN THE MORNING

Praise God on this new day and give thanks to him for all that he has given you. “Jesus served people, explained things so that people understood them well. He was always at the service of the people and had a servant attitude.”(Pope Francis). Serve others with joy in your daily activities. Offer your day that Christians, followers of other religions, and all people of goodwill may promote peace and justice in the world. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Tình yêu của Thiên Chúa mời gọi bạn sống khác biệt. Chúng ta là con cái của Cha nhân lành, chúng ta được mời gọi trao ban, chia sẻ, và gieo lòng quảng đại. Bạn được mời gọi để sống theo Thánh Tâm Chúa Giêsu, yêu thương tận cùng và kiến tạo tình yêu cách cụ thể qua những cử chỉ và thái độ hàng ngày. Bạn có làm việc với tình yêu? Bạn có dành thời gian và sức lực trong tất cả mọi việc bạn làm? Hãy nhớ rằng Thiên Chúa ở đó với bạn, chờ đợi bạn. Hãy trao ban chính mình để yêu thương!

WITH JESUS DURING A DAY

The love of God invites you to live differently. We are children of a good Father invited to give, to share and to sow generously. You are invited to live according to the Heart of Jesus that loves without limits and makes love concrete through your gestures and attitudes. Do you work with love? Do you give your time and energy in all that you do? Remember, God is there with you and is waiting for you. Surrender yourself to love!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hãy nhận thức về cảm xúc của bạn ngay lúc này. Tạ ơn Chúa vì những điều nhỏ nhoi đã khiến bạn ngập tràn niềm vui và hy vọng. Nhìn vào các hoạt động trong ngày, bạn có lựa chọn sự sống trong các hành động đó không? Bạn có yêu thương người khác không? Bạn có tâm trạng tồi tệ hay cảm xúc giận dữ không? Hãy nói chuyện với Chúa và hứa rằng ngày mai sẽ lựa chọn sự sống, giúp đỡ người khác và phục vụ họ với một nụ cười. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Become aware of how you feel now. Give thanks to God for the little details that filled you with joy and hope. Look at the general activities of the day. Have you chosen life in all your actions? You have loved others? Were you in a bad mood or felt anger? Talk to God and commit tomorrow to choose life, to help others and serve them with a smile. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.