Tông đồ Cầu nguyện, 15.12.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Khi nghĩ rằng trên thế giới này, trong các thành phố, nơi các cộng đoàn của chúng ta, sẽ chẳng còn chỗ cho ước mơ, sáng tạo và triển nở nữa… đó thật là một trong những sự dữ ghê gớm nhất trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là đối với những người trẻ.” (ĐGH Phanxicô)

Cha ơi, ngày mới của con khởi đầu bằng tình yêu thương với ý thức rằng Cha chính là Đấng Cứu Độ vĩ đại của đời con. Hôm nay, con xin sẵn sàng giúp đỡ tha nhân khám phá Tin Mừng, để nhờ đó họ cũng có thể ước mơ và triển nở. Xin dâng ngày sống của con theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

“To think that in this world, in our cities, in our communities, there is no longer room to grow, dream, create…it is one of the worst evils that can be put into our lives, especially in youth.”(Pope Francis) Start this new day with love, recognizing the Lord as the great Savior of your life. Be prepared to help others discover the Gospel, so they can also dream and grow. Offer your day for the intentions of the Pope for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng mở rộng tâm hồn chúng ta trước những nhu cầu cấp thiết của Giáo Hội và nhân loại, hướng dẫn chúng ta sắp xếp cuộc đời mình vì sự phát triển của Nước Trời. Chúng ta tham gia vào sứ mạng này cùng tất cả những ai khát khao tình huynh đệ, công lý và hòa bình trên thế giới hơn nữa, gồm cả những anh chị em thuộc các truyền thống tôn giáo khác. Hôm nay, hãy làm mới lại lời cam kết của bạn, để mang người khác đến gần hơn với Trái Tim của Đấng Phục Sinh, bởi thế sẽ mở rộng tầm hiểu biết của họ về Thiên Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

The prayer intentions of the Holy Father open our hearts to the most urgent needs of humanity and the Church, and lead us to order our lives for the promotion of the Kingdom. We participate in this mission with all those who desire more fraternity, justice and peace in the world, including those who belong to other religious traditions. Renew your commitment today to bring others closer to the Heart of the Risen One, thus opening their horizons to God.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hãy tạ ơn Chúa vì một ngày sống. Nhìn sâu vào trái tim bạn và hỏi, ngày sống của tôi hôm nay thế nào? Trong những giây phút khó khăn, suy nghĩ nào đã xuất hiện, và thái độ của bạn ra sao? Trong những giây phút khó khăn, hãy rèn luyện tính kiên nhẫn, và cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ bạn, đừng để bản thân bị dẫn dắt bởi những ý nghĩ tiêu cực, và đừng từ bỏ những mục đích tốt đẹp. Hãy quyết tâm làm mọi việc tốt hơn vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for another day. Look inside your heart. How was your day? Where there any moments of difficulty. What thoughts appeared? What attitudes did you have? What feelings did you experience? In moments of trouble cultivate patience, ask God for help, do not be guided by dark thoughts and do not abandon your good purposes. Resolve to do better tomorrow! Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.