Tông Đồ Cầu Nguyện, 15.8.2020 Lễ Mẹ Lên Trời !

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-08-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Cha trong ngày cử hành lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời hôm nay, về tấm gương và lòng tín thác của Mẹ đã thôi thúc đời sống của con. Hôm nay, xin cho con hiểu được những điều Thiên Chúa đã định nơi con, và những nơi mà tình yêu của con cần kíp nhất. Xin cho niềm tin khơi lên trong con lời đáp trả không gượng gạo. Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank God for this day to celebrate the Assumption of Our Lady and for the example of confidence and dedication of Mary that inspires my life. May I, today, understand what God has in store for me and where my contribution of love is most needed. May faith make me able to respond without resistance. Through Mary’s intercession, I offer this day for the Pope’s intention for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Việc Đức Maria, một thụ tạo, được hồn xác lên trời cho chúng ta một khẳng định về phúc phần vinh hiển của chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Suy niệm về Đức Maria là trông đợi tương lai vinh quang của chính chúng ta. Mẹ đang ở cùng Chúa Giêsu và chuyển cầu cho chúng ta mỗi ngày. Mẹ thấy các nhu cầu của ta và dâng lên cho Con của Mẹ, Đấng có thể làm những điều kì diệu trên đời ta và có thể làm biến đổi tất cả, bất kể hoàn cảnh nào. Con xin cảm tạ Đức Nữ Đồng Trinh Maria vì Mẹ là Mẹ của chúng con, Mẹ chở che chúng con với tình yêu và lòng tận tâm như xưa Mẹ đã chăm sóc Chúa Giêsu.

WITH JESUS DURING A DAY

“The assumption of Mary, a human creature, gives us confirmation of our glorious destiny” (Pope Francis). To reflect on Mary is to look forward to our own future glory. She is with Jesus and intercedes for us daily. She sees our needs and presents them to her Son who can perform miracles in our lives and transform any and all situations. I thank the Virgin Mary for being our Mother and protecting us with the same love and zeal with which she took care of Jesus.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì những gì con được cảm nghiệm, đặc biệt những lúc con cảm thấy mình tự do, như cánh buồm trong đại dương cõi lòng sâu thẳm. Con có kinh nghiệm về sợ hãi không? Những suy nghĩ nào lóe lên trong con? Con đã phản ứng như thế nào? Con cầu xin Chúa chữa lành mọi nỗi đau của con bằng tình yêu của Người. Con đặt bút vạch ra quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for what you have experienced, especially when you have felt freedom. Sail in the sea of your heart. Did you experience fear? What ideas came up? How did you react? Ask God to heal any fears with love. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.