Tông đồ Cầu nguyện, 16.2.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-02-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con đón nhận ngày mới với tâm tình tạ ơn Cha và trái tim rộng mở. Trong tất cả mọi việc con làm, điều quan trọng là con đã yêu bao nhiêu, chứ không phải con làm được bao nhiêu. Con đã dành bao nhiêu tình yêu của mình cho những cuộc gặp gỡ và trong các việc làm của con? “Đây không chỉ là di dân, mà còn là việc bác ái.” (ĐGH Phanxicô) Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho những người đang đau khổ vì sự thiếu vắng lòng nhân ái, và cả những người không được đón nhận nơi miền viễn xứ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…   

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive the new day with thanksgiving and an open heart. In all your actions it is about how much you love and not how much you do. How much love do you put into your encounters and in your activities? “It’s not just about migrants: it’s about charity” (Pope Francis). Offer your day for all those who suffer from lack of charity and are not welcomed into new lands. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hãy dừng lại đôi phút để tiếp tục suy ngẫm về bước thứ sáu của “Đường của Con Tim”. “Trái tim của vị mục tử nhân lành không chỉ là trái tim thương xót chúng ta, nhưng chính trái tim ấy là lòng thương xót. Ở nơi đó, tình yêu của Chúa Cha tỏa sáng; Tôi cảm nhận chắn chắn rằng Tôi được đón nhận và được thấu hiểu như chính Tôi là; nơi đó, với tất cả những giới hạn bản thân và tội lỗi của mình, Tôi thưởng nếm niềm vui vì được chọn và được yêu thương.” (ĐGH Phanxicô)

Chúa ngự trị trong trái tim bạn và nói chuyện với bạn ở đây. Hãy dành chút thời gian để lắng nghe trong thinh lặng.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause for a few moments to continue a meditation on the sixth step of The Way of the Heart. “The heart of the Good Shepherd is not only the heart that has mercy on us, but is mercy itself. There the Father’s love shines; there I feel sure of being welcomed and understood as I am; there, with all my limitations and my sins, I savor the certainty of being chosen and loved” (Pope Francis). The Lord dwells in your heart and speaks to you there. Spend a few moments to listen in silence.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dâng lên Chúa mọi trải nghiệm của ngày hôm nay, đặc biệt là những khi con thấy mình được tự do. Ra khơi trên biển lòng mình, con có sợ hãi không? Những sáng kiến nào nảy nở trong con? Con đã phản ứng thế nào? Nguyện xin Chúa chữa lành những vết thương và nỗi sợ hãi trong con bằng tình yêu thương. Con viết ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for what you have experienced, especially when you have felt freedom. Sail in the sea of your heart. Did you experience fear? What ideas came up? How did you react? Ask God to heal any fears with love. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.