Tông đồ Cầu nguyện, 15.3.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-03-2020

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay là Chúa Nhật III Mùa Chay, phụng vụ đưa chúng ta vào sự hiện diện của người phụ nữ Samari. Một cuộc gặp gỡ rất đẹp mà Chúa Giê su đã nói với người phụ nữ: “Chị cho tôi xin chút nước uống!” Ngài cũng đang yêu cầu bạn. Bạn làm thế nào để làm dịu cơn khát đó? Lạy Chúa, con dâng Chúa ngày mới của con, hành động, suy nghĩ, khao khát của con, đây là “nước” của cuộc sống con dành cho Chúa. Và con xác tín rằng: trong cái nhìn của Ngài, Ngài muốn ban cho con nước sự sống là Tình Yêu của Ngài. Cùng với tất cả anh chị em trong Mạng lưới Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng, con cầu nguyện cho ý nguyện Đức Giáo Hoàng đã tin cậy giao cho chúng con trong tháng này: xin cho Giáo Hội ở Trung Quốc có thể sống đức tin của họ trong sự trung thành và hiệp nhất. Lạy Cha chúng con…    

WITH JESUS IN THE MORNING

Today is the 3rd Sunday of Lent and the liturgy puts us in the presence of the Samaritan woman. It is a beautiful encounter in which Jesus said to this woman: “Give me a drink”! He makes this request to me too. How will I quench it? Lord, I offer you my day, my activities, my thoughts, my desires, this is the water of my life for you. And I believe that, on your side, you want to give me the living water of your Love. With all my brothers and sisters in the Pope’s Worldwide Prayer Network, I pray for the intention that the Pope confides to us this month, that the Church which is in China may live its faith in fidelity and unity. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúa Giê su muốn những nhà truyền giáo loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng đặc biệt với cuộc sống rạng lên sự hiện diện của Thiên Chúa” (ĐGH Phanxicô). Trong sự hiệp nhất với người Công Giáo ở Trung Quốc, chúng con xin Chúa ban ơn để cuộc sống của chúng con được rạng lên sự hiện diện của Chúa. Xin ban cho chúng con tất cả sự can đảm để theo Ngài bất chấp những gì khó khăn.

WITH JESUS DURING A DAY

“Jesus wants evangelizers who announce the Good News not only with words, but especially with their lives transfigured by the presence of God” (Pope Francis). In union with the Catholics of China, let us ask the Lord for the grace to be transfigured by his presence. May he give us all the courage to follow him despite what is difficult.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dâng lời cảm tạ Chúa vì một ngày nữa đã trôi qua. Con tĩnh lặng và nhìn sâu vào tâm hồn mình. Ngày hôm nay của con thế nào? Con có gặp khó khăn ở vấn đề nào không? Những suy nghĩ gì đã xuất hiện? Con có thái độ gì? Những cảm xúc nào con đã trải qua? Trong những lúc khó khăn, con cố gắng rèn luyện sự kiên nhẫn, và cầu xin Chúa giúp sức. Xin cho con không bị dẫn dắt bởi những suy nghĩ đen tối và không từ bỏ mục đích tốt đẹp của mình. Vào ngày mai, con quyết tâm sống tốt hơn. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for another day. Look inside your heart. How was your day? Where there any moments of difficulty. What thoughts appeared? What attitudes did you have? What feelings did you experience? In moments of trouble cultivate patience, ask God for help, do not be guided by dark thoughts and do not abandon your good purposes. Resolve to do better tomorrow! Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.