Home / Tông đồ cầu nguyện / Tông Đồ Cầu Nguyện, 16.8.2020

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-08-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Cha vì đã đánh thức con trong ngày Chúa nhật thiêng hôm nay. Chúa Giê-su đến để vực chúng con dậy, Ngài đến tỏ cho những con chiên lạc thấy niềm hy vọng. Xin cho con không bao giờ chối bỏ niềm tin vào Thiên Chúa, là chủ chăn của con! Xin cho con luôn luôn tin rằng Chúa Giê-su ban cho con đủ những gì con cần để đứng dậy và bước đi trên con đường riêng mình. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý ĐGH. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to the Father for helping me to wake up for this holy Sunday. Jesus comes to help us get up, he comes to show the lost sheep a path of hope. May I never fail to trust that the Lord is my shepherd! May I always trust that Jesus gives me what I need to get up and go my way. I offer this day for the Pope’s intention for this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chiêm ngắm Chúa Giê-su và nhận ra đặc tính của Đấng đã hình thành và giáo dục Ngài. Không thể không nhận ra sự hiện diện và tầm quan trọng của Đức Maria trong cuộc đời của Chúa Giê-su. Xin cho con hiểu được mầu nhiệm nhập thể bằng tất cả trái tim mình, trong niềm tin kiên vững rằng không gì là không thể đối với Thiên Chúa. Chiêm ngắm Đức Mẹ và thấy dấu ấn của Chúa Giê-su, Đấng đã yêu và vâng lời Mẹ hết lòng. Như một người con của Mẹ, xin cho con bước theo chân Chúa Giê-su.với sự đồng hành ngọt ngào của Mẹ

WITH JESUS DURING A DAY

Look at Jesus and recognize the traits of the one who formed and educated him. It is impossible not to recognize the presence and importance of Mary in the life of Jesus. May I understand the mystery of the incarnation with my heart, in the certainty that nothing is impossible with God. Look at Mary and see the traces of Jesus who loved and obeyed her so much. As a son of Mary, may I walk in her sweet company following Jesus…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành con được lãnh nhận hôm nay. Con ý thức hơn về những lúc khổ đau hay buồn sầu. Con có làm tổn thương ai đó trong ngày hôm nay không? Chúng ta thường làm tổn thương những người chúng ta yêu mến. Con có thể sửa chữa những tổn thương con gây ra như thế nào? Ngày mai, con sẽ cố gắng bày tỏ một cử chỉ yêu thương ai đó mà con đã làm tổn thương họ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for any graces you received today. Become aware of the painful or sad times of the day. Did you hurt someone today? We usually hurt those we love. How could you repair the damage caused? Tomorrow, try to extend a gesture of love to someone that you hurt. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

About admingdbn

Check Also

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15.10.2020

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰ NGÀY 15-10-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 Hãy dâng …