Tông đồ Cầu nguyện, 17.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-01-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Bạn cần tỏ lòng biết ơn vì một ngày mới đang mở ra. Bạn đừng mang tâm tình cay đắng hoặc để khó khăn đánh bại chính mình trong thời khắc chuẩn bị ngày sống này. Thay vào đó, hãy chào đón tất cả những điều sẽ xảy đến, dành thời gian để cầu nguyện và trân trọng mọi giúp đỡ mà bạn nhận được. Dâng ngày mới lên Chúa Cha và cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này.  Lạy Cha chúng con …

WITH JESUS IN THE MORNING

Be grateful for the new day that begins. As you prepare for the day, do not walk with a sour mood, or let yourself be overcome by difficulties. Welcome whatever the day will bring, take time to pray and appreciate the help you receive. Offer your day for the intention of the Holy Father for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Bạo lực chống lại người khác không chỉ bằng những tấn công trên thể xác, mà còn bằng lời nói và các tin đồn ác ý. Bạn hãy dừng lại một chút và ý thức về các cuộc trò chuyện của mình. Bạn thường nói về điều gì? với giọng điệu ra sao? Liệu các cuộc chuyện trò của bạn có phải là nguồn mang lại sự hài hòa, và hiệp nhất không? Bạn hãy lặp đi lặp lại câu này cùng với nhịp thở của mình: “Lạy Chúa, xin cho chúng con được hiệp nhất nên một như Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một.”

WITH JESUS DURING A DAY

Violence against other human beings is not only exercised through physical aggression, but also through talk and malicious rumors. Stop what you are doing and be conscious of your conversations. What are you talking about? In what tone? Are your conversations a source of harmony and unity? Repeat at the rhythm of your breathing: “Lord, let us be one as Father, Son and Holy Spirit are one.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, hãy để tâm trí và cõi lòng bạn lắng lại. Suốt một ngày qua bạn đã sống yêu thương như thế nào? Bạn có nhận ra mình hẳn đã có thể yêu ai đó theo một cách tốt hơn nữa không? Bạn có thấy mình bị từ chối hay dính bén với với một ai đó hoặc điều gì đó không? Yêu thương người khác cách đúng đắn là con đường dẫn đến tự do và sự mĩ mãn. Bạn có thể làm điều gì khác nữa để được lớn hơn trong tự do và yêu thương nhiều hơn theo kế hoạch của Thiên Chúa? Bạn hãy viết ra tất cả những gì xuất hiện trong tâm trí bạn. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day, quiet your heart and calm your thoughts. How loving were you throughout the day? Do you recognize that you could have loved someone in a better way? Do you feel rejection or attachment to something or someone? Loving others in the right way is the path to freedom and fulfillment. What can you do differently to grow in freedom and love more according to God’s plan? Write down anything that is on your mind. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.