Tông Đồ Cầu Nguyện, 17.2.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-02-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng lên Cha cuộc sống của con khi chào đón ngày mới hôm nay, để cùng với Chúa Giê-su, con trở thành dấu chỉ tình yêu cho người khác. “Qua những công việc bác ái, chúng ta biểu lộ đức tin của mình. Và việc lớn lao nhất chính là chúng ta thể hiện lòng bác ái ngay cả với những người không có khả năng đền đáp chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Những cử chỉ của con nói lên điều gì về con? Con dành ít phút để trò chuyện cùng ai đó, lắng nghe cuộc sống của họ đang diễn ra như thế nào. Lạy Cha chúng con…    

WITH JESUS IN THE MORNING

At the beginning of this new day, offer your life to the Father so that together with Jesus, you may be a sign of love for others. “Through charitable works we show our faith. And the greatest charity is that which is exercised with those who cannot give thanks in return”(Pope Francis). What do your gestures say about you? Spend a few moments today talking with someone, listening to how their life is going. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Đi sâu hơn vào bước thứ sáu Đường Của Con Tim, chúng ta nhận ra rằng, theo Chúa Giê-su là bước vào đời sống của Thần Khí. Điều này có nghĩa là” rời bến bờ để tiến ra chỗ nước sâu; bỏ sự an toàn để đến vùng xa lạ; rời nơi cố định để bước vào cuộc hành trình. Hãy dành ra ít phút phản tỉnh, bạn đã phản ứng nào trước những điều mới lạ? Bạn làm thế nào trước những hoạch định bị thay đổi đột ngột? Nguyện xin Chúa giúp cho tâm hồn bạn nên mềm mại, dịu hơn trong học thuyết và luôn kiên nhẫn. “Lạy Chúa, xin cho con dễ dàng đón nhận tiếng nói của Thánh Thần.”

WITH JESUS DURING A DAY

Going further in the sixth step of The Way of the Heart, we recognize that to follow Jesus is to enter the life of the Spirit. It means leaving the harbor to advance in deep waters, exchanging security for the unknown, stability for movement. Take some time to reflect, how do you react to the unknown? How do you take sudden plan changes? Ask the Lord for help to soften your heart and mold your docility and patience. “Lord make me docile to the voice of your Spirit.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hãy cảm tạ Chúa vì mọi hồng ân Chúa đã ban cho bạn hôm nay. Hãy trở lại ý thức về những lúc đau đớn và buồn bã trong ngày hôm nay. Bạn có làm tổn thương ai không? Chúng ta thường làm tổn thương người chúng ta yêu mến. Làm cách nào để sửa chữa những thiệt hại đã gây ra? Ngày mai, hãy làm một cử chỉ yêu thương với người mà bạn đã làm tổn thương. Kính Mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for any graces you received today. Become aware of the painful or sad times of the day. Did you hurt someone today? We usually hurt those we love. How could you repair the damage caused? Tomorrow, try to extend a gesture of love to someone that you hurt. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.