Tông Đồ Cầu Nguyện, 17.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-07-2020

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con suy niệm Lời Chúa khi bắt đầu ngày sống hôm nay. “Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế.'” (Mt 12,7) Có đôi khi, hy sinh bản thân mình vì người khác lại dễ dàng hơn việc tha thứ cho lỗi lầm của họ. Con tạ ơn Cha vì những cảm nghiệm về lòng thương xót trong cuộc đời con, vì những hồng ân tình yêu, lòng khoan dung, sự tha thứ mà con được nhận và trao ban trong cuộc sống. Con cũng nhìn lại những thiếu sót của mình trong tình yêu thương tha nhân. Con xin dâng lên Chúa những khó khăn hôm nay của con, cùng lời nguyện cầu cho các gia đình, để làm rạng danh tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this day meditating on Jesus’ words: “If you knew what this meant, ‘I desire mercy, not sacrifice’” (Matthew 12:7). Sometimes it is easier to make sacrifices than to forgive someone who hurts us. I give thanks for the experiences of mercy in my life; for the love and forgiveness I gave and received. I apologize for all my lack of love! I offer the difficulties of my day and my prayers for families, to reflect the joy of God’s merciful love. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, con không mong mỏi gì hơn là được mở rộng lòng mình trong hồng ân và tình yêu của Chúa. Con khao khát được trú ngụ trong trái tim Ngài, để con thêm nhân hậu, quảng đại và yêu thương tha nhân hơn như cách Ngài dạy con trong sự khiêm nhu của Ngài. Con quỳ đây, trước nhan thánh Chúa, khao khát lắng nghe, học hỏi và thi hành thánh ý Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

I have nothing that can please Jesus as much as opening myself to his grace and love. I desire to dwell in his heart, so that I can become a more kind, generous and compassionate person as he himself teaches me in his meek and humble way. I stand before the Lord as a disciple, thirsting to hear, learn and practice his teachings.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc một ngày dài, để tâm hồn và thần trí được lắng đọng, con tự vấn bản thân đã trao đi yêu thương như thế nào? Con có thấy mình đã yêu thương người khác cách tốt hơn chưa? Con có bị cự tuyệt hay được đón nhận chăng? Yêu thương tha nhân đúng cách là con đường dẫn đến tự do và tròn đầy. Con có thể làm gì khác biệt để sự tự do và tình yêu được nảy nở hơn nữa theo kế hoạch của Thiên Chúa. Con xin được viết những tâm tư này lên trang giấy. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day, quiet your heart and calm your thoughts. How loving were you throughout the day? Do you recognize that you could have loved someone in a better way? Do you feel rejection or attachment to something or someone? Loving others in the right way is the path to freedom and fulfillment. What can you do differently to grow in freedom and love more according to God’s plan? Write down anything that is on your mind. Hail Mary…  

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao