Tông Đồ Cầu Nguyện, 17.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-08-2020 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khởi đầu ngày hôm nay, con đến gần Chúa Giêsu và hỏi Ngài rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16)). Và, Ngài nói với tôi: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mt 19,21). Con tự hỏi: Sự giàu có mà con phải chia sẻ là những gì? Con nhận ra được những điểm yếu của bản thân mình và trao phó chúng cho Thiên Chúa. Con xin dâng mình cho Chúa Giêsu để trở nên người truyền giáo, tự do và tự tin rằng chỉ cần có Chúa là đủ. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho những người đang sống và làm việc trên biển, và hiệp thông để cùng cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

At the beginning of this day, I approach Jesus and ask him, “Teacher, what good must I do to gain eternal life?” (Matthew 19:16). He then says to me, “If you wish to be perfect, go, sell what you have and give to [the] poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me” (Matthew 19:21). I ask myself: What are the riches that I must share? I become aware of my weaknesses and entrust them to the Lord, offering myself with Jesus to be his missionary, free and confident that only God is enough. I offer my day for people who work and live from the sea, according to the Holy Father’s intention for this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Xin cho con có thể học được cách không bám víu vào cuộc sống này, cũng như không dựa dẫm vào người đời quá nhiều, và trên hết là biết buông bỏ vật chất. Để con xác tín rằng những gì đang chờ đợi chúng con trên Thiên đàng sẽ luôn lớn hơn và tốt hơn bất kỳ khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng nào mà con đang sống trên dương thế. Trước nhan Chúa, con xin dâng món quà của con và nguyện xin Ngài hướng dẫn con trong mọi hành động con làm ngày hôm nay. Con xin phó dâng quá khứ của mình cho Ngài, để con có thể học từ Ngài cách không mắc phải những sai lầm tương tự. Con xin dâng cho Ngài tương lai và ước mơ của con. Nguyện xin Chúa cho con có thể sống ở đời này cách tuyệt nhất.

WITH JESUS DURING A DAY

May I learn how not to cling to this life, nor to people too much, and, above all, to let go of material things, knowing that what awaits us in Heaven will always be greater and better than any moment of extreme happiness lived on earth. I place my gift before the Lord and ask him to direct all my actions on this day. I entrust my past to him, so that I may learn from him how not to make the same mistakes. I give to him my future and my dreams. May I live now in the best possible way.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con lắng đọng lòng trí của mình. Con có yêu thương suốt cả ngày hôm nay? Con có nhận ra rằng con có thể yêu một người theo cách tốt hơn không? Con có cảm thấy bị từ chối hoặc gắn bó với một cái ai đó hoặc điều gì đó? Yêu người khác theo cách đúng đắn là con đường dẫn đến tự do và thỏa mãn. Con phải làm gì khác để phát triển tự do và yêu thương nhiều hơn theo kế hoạch của Thiên Chúa? Con viết ra bất kì điều gì hiện ra trong tâm trí của con. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day, quiet your heart and calm your thoughts. How loving were you throughout the day? Do you recognize that you could have loved someone in a better way? Do you feel rejection or attachment to something or someone? Loving others in the right way is the path to freedom and fulfillment. What can you do differently to grow in freedom and love more according to God’s plan? Write down anything that is on your mind. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao