Tông đồ Cầu nguyện, 19.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-01-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, xin cho con chào đón ngày mới với lòng biết ơn và dâng lên Cha trọn trái tim con. Xin Mẹ Maria giúp con trở nên người con ngoan ngoãn vâng nghe lời Chúa giống như Mẹ đã từng. Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho các Kitô hữu, những người thuộc các tôn giáo khác, và tất cả những ai thiện chí biết cổ vũ hòa bình và công lý trên thế giới. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive the new day with gratitude and give your heart to the Lord. Ask Mary on this day to make you docile to the word of Jesus as she was. Offer your day that Christians, followers of other religions, and all people of goodwill may promote peace and justice in the world. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Giữa sự cuồng tín sắc tộc và tôn giáo gia tăng, cùng sự leo thang của bạo lực trên khắp thế giới, các Ki-tô hữu có thể phục vụ gia đình nhân loại bằng cách hiệp nhất để làm chứng cho tình yêu phủ lấp mọi sự của Thiên Chúa, và loan truyền cho mọi người biết rằng “Thiên Chúa nhân hậu và giàu lòng xót thương.” Trong lời cầu nguyện hôm nay, hãy phản tỉnh: “Bạn có làm việc vì sự hiệp nhất trong cộng đoàn mình không? Bạn có giữ mối hận thù nào với ai không? Hãy xin với Chúa: “Lạy Chúa, xin giúp con biết xót thương hết thảy mọi người.”

WITH JESUS DURING A DAY

In the midst of the growing ethnic and religious fanaticism and the increase of intolerance in the world, Christians can provide a service to the human family by uniting to bear witness to the love of God that encompasses everything, proclaiming with the psalmist that “the Lord is gracious and compassionate” with everyone. On this day of prayer, reflect: Do you work for unity in your community? Do you keep grudges with people? Pray to God: “Lord make me merciful to all.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hãy dâng lời tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn sủng đặc biệt bạn đã nhận được trong ngày hôm nay. Nhìn vào cảm xúc của bạn. Bạn có cảm thấy buồn rầu hay cô đơn trong suốt ngày sống? Bạn đã phản ứng lại cảm xúc ấy thế nào? Hãy nói với Chúa Cha về những khó khăn đó, và dâng chúng cho Người, để Người biến đổi chúng thành những điều tốt đẹp. Hãy quyết tâm hơn vào ngày mai, và cầu xin Chúa nâng đỡ bạn trên con đường tiến về phía trước. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for some special grace received today. Look at your feelings. Did you feel sadness or loneliness throughout the day? How did you react? Talk to God the Father about these difficult times and give them to him so that he can transform them into something beautiful. Make a resolution for tomorrow and ask God for help to carry it forward. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.