Tông Đồ Cầu Nguyện, 2.5.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-05-2020 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới đã đến. Lạy Cha, con sẵn sàng thi hành sứ mạng của Cha như khi xưa các tông đồ cũng đã sẵn sàng đáp lại: ‘Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm Mười hai:” Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6, 67-68)

Xin Cha ban cho chúng con món quà là lòng trung thành, để cuộc sống của con cũng như các phó tế trên toàn thế giới trở nên dấu chỉ của sự tự do và niềm vui phục vụ. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank God for the new day that begins and tell the Lord that he can count on you for his mission, just as he had the Apostles. “So Jesus said to the Twelve: Do you also want to leave me? Simon Peter replied: Lord, to whom shall we go? You have words of eternal life”(John 6:60-69). Ask the Lord for gift of faithfulness so that your life and that of all deacons in the world will be marked by free and joyful service. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Bạn hãy dành vài phút trong ngày để ở một mình với Chúa. Tách bản thân ra khỏi các hoạt động thường nhật và nhắm mắt lại, dâng lên Thiên Chúa những biến cố bạn đã trải qua hôm nay. Hãy tâm sự với Chúa như một người bạn. Đừng ngần ngại kể cho Ngài nghe mọi điều, hãy cầu xin Ngài cho bạn lời khuyên, và dâng Ngài những lo toan của bạn. Thiên Chúa đang chờ đợi bạn vì Ngài yêu thương bạn. Hãy hiệp lời cầu nguyện của bạn theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng cho các phó tế trên thế giới.

WITH JESUS DURING A DAY

Bạn hãy dành vài phút trong ngày để ở một mình với Chúa. Tách bản thân ra khỏi các hoạt động thường nhật và nhắm mắt lại, dâng lên Thiên Chúa những biến cố bạn đã trải qua hôm nay. Hãy tâm sự với Chúa như một người bạn. Đừng ngần ngại kể cho Ngài nghe mọi điều, hãy cầu xin Ngài cho bạn lời khuyên, và dâng Ngài những lo toan của bạn. Thiên Chúa đang chờ đợi bạn vì Ngài yêu thương bạn. Hãy hiệp lời cầu nguyện của bạn theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng cho các phó tế trên thế giới.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dâng lời tạ ơn Chúa vì những biến cố con đã trải qua trong ngày hôm nay. Đặc biệt là những khoảnh khắc con cảm thấy tràn ngập niềm vui. Thời điểm nào khiến con cảm thấy sợ hãi? Khi ấy, suy nghĩ nào đến trong con? Sợ hãi có thể khiến con người ta trở nên khép mình, thậm chí là bạo lực. Con đã phản ứng thế nào? Xin Chúa dùng tình yêu chữa lành nỗi sợ hãi trong con để con không còn xem người khác là kẻ thù hay đối thủ. Ngày mai, con quyết tâm thi hành theo ý Chúa bằng hết khả năng của con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I am thankful for what I experienced today, particularly those times when I felt joy. What time of the day did I feel afraid? What ideas came to me on this occasion? Fear can often lead to being closed off and even to violence. How did I react? I ask God to heal my fears with love so that I no longer see others as enemies or competitors. I resolve to do God’s will tomorrow to the best of my ability. Our Father…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.