Home / Tông đồ cầu nguyện / Tông Đồ Cầu Nguyện, 20.2.2020

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20.2.2020

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-08-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều Cha dành cho con. Con tạ ơn vì Cha đã mời gọi con đến bữa tiệc của Ngài. Hôm nay con sẽ cố gắng để tai con không bị điếc trước lời gọi của Cha. Xin cho con có thể nghe tiếng Cha bằng niềm vui của những đứa trẻ, sự khôn ngoan của người trưởng thành và trong sự đơn thuần của làn gió thoảng qua nhẹ nhàng chạm vào gương mặt con. Xin Cha giúp con hiểu được nơi Thần Khí Cha mời gọi con hôm nay. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp ý cầu nguyện cùng ĐGH cho ý chỉ của tháng này. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to the Lord for everything that he makes available to me. I thank God for inviting me to his banquet again. Today I will try not to be deaf to your call. May I be able to hear him in the joy of the children, in the wisdom of the elders and in the simplicity of the breeze that touches my face. I ask God to help me to understand where the Spirit of Jesus is calling me today. I offer my day in union with Pope Francis’ intention for this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Nhờ ân sủng thiêng liêng, tất cả chúng ta đều được nhận Đức Maria là Mẹ của chúng ta. Chính vì lẽ đó, lạy Mẹ Nhất Thánh, con khẩn cầu sự chở che của Mẹ. Ôi lạy Mẹ, với lòng từ bi của Mẹ, xin hãy nhậm lời con nguyện cầu. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa tha thứ cho những tội lỗi con đã phạm, cùng đáp lại lời con kêu xin bằng một trái tim thống hối. Con tín thác vào sự can thiệp mạnh bạo của Mẹ, vào những ân sủng mà Chúa ban cho con qua Mẹ.

WITH JESUS DURING A DAY

By divine grace, we all receive Mary as our Mother. Therefore, I invoke your protection, Most Holy Mother! I ask you, in your kindness, to accept my requests and my needs. Intercede for the forgiveness of my sins and heed what I ask of you with a contrite heart. I trust in your powerful intercession and in the graces that the Lord bestows on me through you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng lòng mình một chút để đúc kết lại ngày sống hôm nay, và dâng lời tạ ơn Chúa vì mọi điều đã xảy đến. Con đã đối xử với người thân cận như thế nào? Con có nhớ bất kì điều gì khiến con bận lòng hay làm con tức giận không? Con có giữ mối hận thù nào không? Con nhìn vào trái tim mình và giải phóng những gì không giúp cho tâm hồn con bình an. Con chú ý đến những gì con đã cảm nhận được và dâng tất cả lên Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Pause for a moment to end the day. Give thanks for everything that happened today. How did you treat your neighbor? Do you remember anything that disturbed you or caused anger in your heart? Do you hold any grudges? Look within your heart and release what doesn’t help you have a peaceful soul. Take note of what you discover and give it all to God. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

About admingdbn

Check Also

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15.10.2020

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰ NGÀY 15-10-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 Hãy dâng …