Tông đồ Cầu nguyện, 21.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-01-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với tâm tình biết ơn vì món quà sự sống. Xin cho con biết để Chúa Giê-su làm Chúa cuộc đời con, và cho con lòng quảng đại đón nhận lời kêu mời mà Chúa đại diện anh chị em kêu mời con. Với lòng khát khao đó, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này cho hòa bình và công lý trên thế giới. Kính mừng Maria…  

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin this day by thanking God for the gift of life. Let Jesus be the Lord of your life, preparing you to generously welcome the appeals he makes to you on behalf of your neighbor. With this desire, offer your day for the intentions of Pope Francis, that Christians, followers of other religions, and all people of goodwill may promote peace and justice in the world. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Tạm dừng công việc bạn đang làm, và lượng giá lại niềm vui trong bạn. Bạn có lan tỏa niềm vui qua các việc làm của mình không? Bạn có đem Tin Mừng của Chúa Giê-su Ki-tô vào các công việc thường ngày không, hay bạn đang lan truyền sự chán nản, ngã lòng? “Niềm vui của Tin Mừng lấp đầy trái tim và trọn cuộc đời của những ai gặp gỡ Chúa Giê-su. Với Chúa Giê-su, niềm vui luôn được sinh ra và tái sinh.” (ĐGH Phannxicô) Hãy cầu nguyện với Chúa: “Xin cho niềm vui của Chúa là nguồn sức mạnh của con.”

WITH JESUS DURING A DAY

Stop what you are doing during this second half of the day and gauge the joy of your heart. Do you radiate joy with your actions? Do you bring the Good News of Jesus Christ in your daily activities or do you spread discouragement? “The joy of the Gospel fills the heart and whole life of those who meet Jesus. With Jesus Christ joy is always born and reborn ”(Pope Francis). Pray to the Lord: “May your joy be my strength.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Bạn hãy lắng đọng lòng mình trong những giây phút cuối ngày. Ngày hôm nay của bạn ra sao? Lòng bạn ở nơi nào? Bạn có sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ tha nhân chăng? Điều thực sự quan trọng không phải là những gì bạn làm được, nhưng là tình yêu mà bạn đặt để trong những hành động ấy. Bạn hãy dâng lên quyết tâm phục vụ tha nhân cách tốt hơn trong ngày mai. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm yourself down as this day ends. How was your day? Where was your heart? Were you available to help and serve your neighbor? It’s not about what you do but about the love you put into it. Resolve to improve your service to your neighbor tomorrow. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.